מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 5: שורה 5:
 
| מידע 2 = מי שמעסיק עובד פלסטיני כדין בישראל מחויב לדווח ולהעביר את חלקו של  העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
 
| מידע 2 = מי שמעסיק עובד פלסטיני כדין בישראל מחויב לדווח ולהעביר את חלקו של  העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
 
| חשוב = מי  שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את [[חדש:תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות|שיעורי  דמי הביטוח הלאומי]] החלים על עובדים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי
 
| חשוב = מי  שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את [[חדש:תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות|שיעורי  דמי הביטוח הלאומי]] החלים על עובדים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/policies/changes_in_taxes_palestinian_workers_0218 אתר רשות ההגירה והאוכלוסין]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changes_in_taxes_palestinian_workers_0218/he/changes_in_taxes_irs_palestinian_workers_012020.pdf שינויים בשיעור דמי הביטוח הלאומי לעובדים פלסטינים לשנת 2020] רשות ההגירה והאוכלוסין
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 92: שורה 92:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif52 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995]
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif52 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995]
 
+
* [https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_taxes_palestinian_workers_0218 שינויים בשיעור דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה.
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#הרחבות ופרסומים}}

גרסה מ־13:22, 2 בפברואר 2020

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים הבאים: :תאונת עבודה,אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק
מי שמעסיק עובד פלסטיני כדין בישראל מחויב לדווח ולהעביר את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את שיעורי דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו בשינויים בשיעור דמי הביטוח הלאומי לעובדים פלסטינים לשנת 2020 רשות ההגירה והאוכלוסיןעובדים פלסטינים המועסקים כדין המועסקים כדין מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים הבאים: :תאונות עבודה,אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק

הערת עריכה
האם גם פלסטינים העובדים ביהודה ושומרון מבוטחים בענפים אלה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:01, 12 במרץ 2019 (IST)
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל מחוייב לדווח ולהעביר באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי .
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את שיעורי דמי הביטוח החלים על עובדים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי . למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים אלה ואופן העברת הכספים למוסד לביטוח לאומי ראו שיעורי הביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח הלאומי

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל ובמובלעות הישראליות באזור יהודה ושומרון (לא כולל עובדים פלסטינים השוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2021) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.59% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.56%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.03%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2021) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 3.10% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור2.49%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.61%.
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.56% 0.03% 0.59%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.49% 0.61% 3.10%

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • למידע אודות דמי הביטוח הלאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ראו חדש: תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

שלבי ההליך

שלבי ההליך עבור פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון ופלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים , באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.

שלבי ההליך עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון

 • יש לבצע רישום של עובד במוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן הרישום ראו חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים תושבי חוץ ופלסטינים (שאינם מועסקים במשק בית)
 • כאשר המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טפסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובד זר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום - מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
הערת עריכה
האם זה הנוהל שחל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים העובדים ביהודה ושומרון? האם להתייחס לעובדים פלסטינים המועסקים ביהודה ושומרון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:02, 28 בפברואר 2019 (IST)

הפרת החובה לשלם ביטוח לאומי

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה כמפורט בטופס ריענון והבהרות לגבי דיווחי מעסיקים למתש על העסקת עובדים פלסטינים ועלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא שילם המעסיק את דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים