(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = עובדים פלסטינים המועסקים כדין...")
 
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[עובדים פלסטינים]] המועסקים כדין בישראל, זכאים ל צבירת [[ימי מחלה]] לתשלום [[דמי מחלה]] על פי הדין
+
| מידע  = [[עובדים פלסטינים]] המועסקים כדין בישראל, זכאים לצאת ל[[חופשה שנתית]],  בהתאם ל[[חישוב מספר ימי החופשה השנתית| מספר ימי החופשה ]] העומדים לזכותם על פי הדין, והם זכאים לתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ,ישירות ממעסיקיהם
| חשוב = בחודש ינואר 2019 הפסיק מדור תשלום לגבות ממעסיקים של עובדים פלסטינים את ההפרשה בשיעור 2.5% משכר העובד ועובדים אשר נעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה על פי הדין, ישירות ממעסיקיהם
+
| מידע 2= עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום, אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. עם קליטת הדיווח של המעסיק במדור תשלומים על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור תשלומים מן המעסיק הפרשה  בגין תמורת החופשה ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד
| חשוב2=   עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה יפנה לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית על מנת לקבל הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית, אשר ייתן לעובד את תעודת מחלה
+
|חשוב= המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]] (כפויה)
| חשוב3 = עובדים זכאים לזקוף ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין היעדרות עקב טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו: [[ ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה]]
+
| איסור = אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| ממשל = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers/he/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers.pdf הפסקת גביית ותשלום "תמורת חופשה" לעובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל], רשות האוכלוסין וההגירה
| ממשל = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_payment_procedure_for_palestinian_workers הפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות מדור התשלומים לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה  
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 16:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[ עובדים פלסטינים]]
 
| [[ עובדים פלסטינים]]
| [[ימי מחלה]]
+
| [[חופשה שנתית]]
|[[ דמי מחלה]]
+
| [[חישוב מספר ימי החופשה השנתית]]
 +
|[[חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי]]
 
| [[ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה]]
 
| [[ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה]]
| [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]
+
| [[חדש:דמי מחלה לעובדים פלסטינים]]
 
}}
 
}}
  

גרסה מ־18:22, 11 באפריל 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצאת לחופשה שנתית, בהתאם ל מספר ימי החופשה העומדים לזכותם על פי הדין, והם זכאים לתשלום דמי חופשה ,ישירות ממעסיקיהם
עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום, אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. עם קליטת הדיווח של המעסיק במדור תשלומים על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור תשלומים מן המעסיק הפרשה בגין תמורת החופשה ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד
המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה)
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


הערת עריכה
מה הדין שחל על עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, ועובדים פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT)

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים ל צבירת ימי מחלה כדין ולתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה , עבור ימי היעדרותם עקב מחלה.

 • עד חודש ינואר 2019, מעסיקים של עובדים פלסטינים נדרשו להפריש 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה, ולהעביר כספים אלה למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה. מדור תשלומים הוא זה שניהל את המעקב אחר צבירה וניצול ימי המחלה של כל עובד, ובמידת הצורך, שילם את דמי המחלה ישירות לחשבון הבנק של העובד.
 • בחודש ינואר 2019 הפסיק מדור תשלום לגבות מהמעסיקים את ההפרשה בשיעור 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה:
  • על המעסיקים חלה חובה לנהל את המעקב אחר צבירה וניצול של ימי המחלה של כל עובד.
  • עובדים פלסטינים העובדים כדין בישראל אשר נעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה על פי הדין, ישירות ממעסיקיהם.
 • עובדים זכאים לזקוף ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין היעדרות עקב טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו: ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • החל מתלוש השכר לחודש ינואר 2019 תופיע לכל עובד בתלוש השכר טבלת צבירת ימי מחלה אשר תכלול את יתרת הפתיחה, צבירה, ניצול ויתרת הסגירה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום דמי מחלה ישירות מהמעסיק, אם נעדרו מעבודתם בשל מחלה, והתקיימו התנאים הבאים:
  • לרשות העובד ישנם ימי מחלה צבורים .
  • העובד הציג בפני המעסיק אישור מחלה כדין.

תהליך מימוש הזכות

אישור מחלה כדין

 • לצורך תשלום דמי מחלה, עובד הנעדר מעבודתו בשל חלה נדרש להגיש למעסיק אישור מחלה כדין המעיד על תקופת מחלתו.
 • עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה, נדרש להגיע לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית לצורך קבלת הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית, אשר ייתן לעובד את תעודת המחלה.
 • בתעודת המחלה יופיעו הנתונים הבאים:
  • בראש תעודת המחלה יופיע סמל הרשות הפלסטינית.
  • שם העובד באנגלית ומספר הזהות.
  • אבחנה וסיכום המחלה בשפה האנגלית .
  • תאריכי תקופת המחלה, בספרות לועזיות (1,2,3)
  • חתימת הרופא או הוועדה אשר אישרה את תקופת המחלה.
 • תעודת המחלה צריכה להיות חתומה בידי גורם מוסמךבהתאם לתקופת המחלה:
  • מחלה עד 7 ימים- העובד יגיש תעודת מחלה מרופא ממשלתי. כותרת התעודה בערבית: : شهاده مرضيه لغايه (٧) ايام
  • מחלה בין 7 עד 30 יום- העובד יגיש אישור ועדת מחוזית בחתימת 3 רופאים. כותרת התעודה בערבית: قرار اللجنة الطبية اللوائيه (لغايه ٣٠ يوم اجازه مرضيه) .
  • מחלה בין 30 עד 90 יום- העובד יגיש אישור ועדה מרכזית בחתימת 5 רופאים. כותרת התעודה בערבית: قرار اللجنة الطبية المركزية (لغايه ٣ اشهر اجازه مرضيه)
  • תקופת מחלה של 90 יום ואילך- העובד יגיש אישור ועדה עליונה בחתימה של 5 רופאים ומעלה. כותרת התעודה בערבית:قرار اللجنة الطبية العليا (فوق ٣ اشهر اجازه مرضيه)
 • לעיון בדוגמאות של תעודות מחלה כדין, לחץ כאן
 • העובד יגיש למעסיק את‏ אישור‏ המחלה אשר‏ יקבל ‏בסוף‏ ההליך ‏במשרד‏ הבריאות‏ ברשות הפלסטיני ‏והמעסיק‏ ישלם לעובד דמי מחלה על פי הדין

דיווח המעסיק על ימי מחלת עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי המחלה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח למדור תשלומים על ימי מחלה עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • על המעסיק לדווח על מספר ימי המחלה של העובד, מספר ימי המחלה המשולמים לעובד, וגובה התשלום עבור ימי המחלה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו: מכתב למעסיק בנוגע להפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות מדור התשלומים, רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי מחלה

חשוב לדעת

 • במהלך חודש ינואר 2019 שלח מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה מכתב לכל מעסיק המפרט את מספר חודשי העבודה של העובד ומספר ימי המחלה ששולמו לעובד, על מנת שהמעסיק ייחשב את יתרת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד לפי חוק דמי מחלה, וינהל מאותו מועד עבור כל עובד את טבלת היתרה והניצול של ימי המחלה .
 • בנוסף, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019, שלח מדור תשלומים לכל מעסיק המעסיק בישראל עובדים פלסטינים כדין מכתב המפרט את סכום דמי המחלה שהופרשו על ידי המעסיק עבור כל עובד, סכומי דמי המחלה ששולמו לכל עובד באמצעות מדור התשלומים ויתרת הסכומים שהופרשו על ידי המעסיק אך לא שולמו בפועל לעובד. יתרת הכספים שהפריש המעסיק עבור דמי מחלה, אך לא נוצלו על ידי העובדים , יוחזרו למעסיקים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים