(4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובדים פלסטינים ]] המועסקים כדין בישראל, זכאים  ל[[חופשה שנתית]] בהתאם  לדין או הסכמים קיבוצים החלים עליהם ולתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]], ישירות ממעסיקיהם
+
| מידע  = העסקת עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים  ל[[חופשה שנתית]] בהתאם  לדין או הסכמים קיבוצים החלים עליהם ולתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]], ישירות ממעסיקיהם
 
| חשוב= עובדים פלסטינים  המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום '''תמורת חופשה''' בשיעור 4%  מהשכר החודשי
 
| חשוב= עובדים פלסטינים  המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום '''תמורת חופשה''' בשיעור 4%  מהשכר החודשי
|חשוב2=  הסכום של תמורת החופשה  ייגבה מהמעסיק על ידי מדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] ויועבר ישירות לחשבון הבנק  של העובד  
+
|חשוב2=  הסכום של תמורת החופשה  ייגבה מהמעסיק על ידי אגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] ויועבר ישירות לחשבון הבנק  של העובד  
 
| איסור = אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר
 
| איסור = אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר
 
| ממשל = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers/he/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers.pdf הפסקת גביית ותשלום "תמורת חופשה" לעובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל], רשות האוכלוסין וההגירה
 
| ממשל = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers/he/vacation_fee_forbidden_for_palestinian_workers.pdf הפסקת גביית ותשלום "תמורת חופשה" לעובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל], רשות האוכלוסין וההגירה
שורה 15: שורה 15:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[ עובדים פלסטינים]]
+
| [[חדש: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
| [[חופשה שנתית]]
 
| [[חופשה שנתית]]
| [[חישוב מספר ימי החופשה השנתית]]
 
 
| [[חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי]]
 
| [[חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי]]
 
| [[חדש:דמי מחלה לעובדים פלסטינים]]
 
| [[חדש:דמי מחלה לעובדים פלסטינים]]
 +
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
}}
 
}}
  
שורה 25: שורה 25:
 
{{הערת עריכה |  מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה |  מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT) }}
  
[[העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים] המועסקים כדין בישראל, זכאים  לצאת ל[[חופשה שנתית]],  בהתאם ל[[חישוב מספר ימי החופשה השנתית| מספר ימי החופשה ]] העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ישירות ממעסיקיהם,  בסכום השווה לשכרם הרגיל.
+
עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים  לצאת ל[[חופשה שנתית]],  בהתאם ל[[חישוב מספר ימי החופשה השנתית| מספר ימי החופשה ]] העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ישירות ממעסיקיהם,  בסכום השווה לשכרם הרגיל.
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום '''תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי'''. עם קליטת הדיווח של המעסיק  במדור תשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור התשלומים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה,  ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
+
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום '''תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי'''. עם קליטת הדיווח של המעסיק  באגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] על סיום עבודתו של העובד, ייגבה אגף שירות למעסיקים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה,  ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
*  עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים.. למידע נוסף ראו: [[חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים]].
+
*  עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים. למידע נוסף ראו: [[חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים]].
 
* המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]].
 
* המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]].
 
* אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 
* אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
* על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב  אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח  מדי חודש למדור התשלומים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד  במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
+
* על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב  אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח  מדי חודש לאגף שירות למעסיקים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד  במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 
* בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
 
* בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
*  עד שנת 2017  מדור תשלומים גבה מהמעסיקים 4%  מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.
+
*  עד שנת 2017  אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים 4%  מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובדים פלסטינים]] המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום [[תשלום דמי חופשה| דמי חופשה]] ישירות מהמעסיק,  
+
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום [[תשלום דמי חופשה| דמי חופשה]] ישירות מהמעסיק,  
* אם  הם  עבדו פחות מ- 75 יום ברציפות (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) הם זכאים לתמורת חופשה  בשיעור 4% משכרם החודשי, אשר תשולם  ישירות לחשבון הבנק שלהם,באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.
+
* אם  הם  עבדו פחות מ- 75 יום ברציפות (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) הם זכאים לתמורת חופשה  בשיעור 4% משכרם החודשי, אשר תשולם  ישירות לחשבון הבנק שלהם,באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 48: שורה 48:
 
* במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו. למידע נוסף ראו  '''[[תשלום דמי חופשה]]'''.
 
* במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו. למידע נוסף ראו  '''[[תשלום דמי חופשה]]'''.
 
===עובדים הזכאים לתמורת חופשה===
 
===עובדים הזכאים לתמורת חופשה===
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל  בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.  
+
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל  בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.  
* המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
+
* המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
* עם קליטת הדיווח של המעסיק  במדור תשלומים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים  תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
+
* עם קליטת הדיווח של המעסיק  באגף שירות למעסיקים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים  תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
* המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום  ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
+
* המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום  ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
* מדור תשלומים יעביר את הכסף  ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
+
* אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף  ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
 
{{הערת עריכה | האם תהליך המימוש נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | האם תהליך המימוש נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
  
 
=== דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה===
 
=== דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה===
* על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר,  על המעסיק לדווח למדור תשלומים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד  ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל  עובד,  וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
+
* על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר,  על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד  ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל  עובד,  וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 
* למידע אודות  אופן  הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה  ראו:   
 
* למידע אודות  אופן  הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה  ראו:   
 
{{הערת עריכה | האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
שורה 64: שורה 64:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי  בשיעור של {{חשב ועצב | {{נתון:עיצום כספי ליחיד לפי חלק ב לתוספת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה}} }}  ש"ח בהתאם ל[[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה| חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]], וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.   
 
* אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי  בשיעור של {{חשב ועצב | {{נתון:עיצום כספי ליחיד לפי חלק ב לתוספת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה}} }}  ש"ח בהתאם ל[[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה| חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]], וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.   
*  עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה מדור התשלומים מכל המעסיקים 4% משכר העובד  עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.  
+
*  עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה אגף שירות למעסיקים מכל המעסיקים 4% משכר העובד  עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.  
* החל מחודש ינואר 2017, הפסיק מדור תשלומים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.  
+
* החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.  
*יחד עם זאת, מדור תשלומים ממשיך לגבות  מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.
+
*יחד עם זאת, אגף שירות למעסיקים ממשיך לגבות  מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.
  
 
  <noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
  <noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|העסקת עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 79: שורה 79:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/146_001.htm חוק חופשה שנתית]
 
*  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/146_001.htm חוק חופשה שנתית]
{{הטמעת כותרת|העסקת עובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 89: שורה 89:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים שכירים]]
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים שכירים]]
 
[[קטגוריה:הגברת האכיפה של דיני העבודה]]
 
[[קטגוריה:הגברת האכיפה של דיני העבודה]]

גרסה מ־16:48, 26 במאי 2020

הקדמה:

העסקת עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לחופשה שנתית בהתאם לדין או הסכמים קיבוצים החלים עליהם ולתשלום דמי חופשה, ישירות ממעסיקיהם
עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי
הסכום של תמורת החופשה ייגבה מהמעסיק על ידי אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה ויועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


הערת עריכה
מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT)

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצאת לחופשה שנתית, בהתאם ל מספר ימי החופשה העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות ממעסיקיהם, בסכום השווה לשכרם הרגיל.

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה על סיום עבודתו של העובד, ייגבה אגף שירות למעסיקים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה, ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
 • עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים. למידע נוסף ראו: חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים.
 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח מדי חודש לאגף שירות למעסיקים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 • בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
 • עד שנת 2017 אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים 4% מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות מהמעסיק,
 • אם הם עבדו פחות מ- 75 יום ברציפות (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) הם זכאים לתמורת חופשה בשיעור 4% משכרם החודשי, אשר תשולם ישירות לחשבון הבנק שלהם,באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

תהליך מימוש הזכות

עובדים הזכאים לחופשה שנתית

עובדים הזכאים לתמורת חופשה

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
 • המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
הערת עריכה
האם תהליך המימוש נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT)

דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל עובד, וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו:
הערת עריכה
האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT)

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי חופשה

חשוב לדעת

 • אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי בשיעור של 10,080 ש"ח בהתאם ל חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.
 • עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה אגף שירות למעסיקים מכל המעסיקים 4% משכר העובד עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.
 • החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.
 • יחד עם זאת, אגף שירות למעסיקים ממשיך לגבות מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים