מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 26: שורה 26:
  
 
[[העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים] המועסקים כדין בישראל, זכאים  לצאת ל[[חופשה שנתית]],  בהתאם ל[[חישוב מספר ימי החופשה השנתית| מספר ימי החופשה ]] העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ישירות ממעסיקיהם,  בסכום השווה לשכרם הרגיל.
 
[[העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים] המועסקים כדין בישראל, זכאים  לצאת ל[[חופשה שנתית]],  בהתאם ל[[חישוב מספר ימי החופשה השנתית| מספר ימי החופשה ]] העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום[[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ישירות ממעסיקיהם,  בסכום השווה לשכרם הרגיל.
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום '''תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי'''. עם קליטת הדיווח של המעסיק  במדור תשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור התשלומים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה,  ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
+
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום '''תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי'''. עם קליטת הדיווח של המעסיק  באגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור התשלומים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה,  ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
 
*  עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים.. למידע נוסף ראו: [[חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים]].
 
*  עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים.. למידע נוסף ראו: [[חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים]].
 
* המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]].
 
* המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]].
שורה 32: שורה 32:
 
* על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב  אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח  מדי חודש למדור התשלומים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד  במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 
* על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב  אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח  מדי חודש למדור התשלומים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד  במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 
* בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
 
* בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
*  עד שנת 2017  מדור תשלומים גבה מהמעסיקים 4%  מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.
+
*  עד שנת 2017  אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים 4%  מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
שורה 48: שורה 48:
 
* במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו. למידע נוסף ראו  '''[[תשלום דמי חופשה]]'''.
 
* במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו. למידע נוסף ראו  '''[[תשלום דמי חופשה]]'''.
 
===עובדים הזכאים לתמורת חופשה===
 
===עובדים הזכאים לתמורת חופשה===
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל  בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.  
+
* עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל  בשכר יומי או שעתי '''פחות מ-75 יום''' (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.  
* המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
+
* המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
* עם קליטת הדיווח של המעסיק  במדור תשלומים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים  תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
+
* עם קליטת הדיווח של המעסיק  באגף שירות למעסיקים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים  תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
* המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום  ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
+
* המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום  ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
* מדור תשלומים יעביר את הכסף  ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
+
* אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף  ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
 
{{הערת עריכה | האם תהליך המימוש נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | האם תהליך המימוש נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
  
 
=== דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה===
 
=== דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה===
* על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר,  על המעסיק לדווח למדור תשלומים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד  ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל  עובד,  וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
+
* על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר,  על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד  ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל  עובד,  וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 
* למידע אודות  אופן  הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה  ראו:   
 
* למידע אודות  אופן  הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה  ראו:   
 
{{הערת עריכה | האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?| חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT) }}
שורה 65: שורה 65:
 
* אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי  בשיעור של {{חשב ועצב | {{נתון:עיצום כספי ליחיד לפי חלק ב לתוספת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה}} }}  ש"ח בהתאם ל[[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה| חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]], וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.   
 
* אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי  בשיעור של {{חשב ועצב | {{נתון:עיצום כספי ליחיד לפי חלק ב לתוספת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה}} }}  ש"ח בהתאם ל[[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה| חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]], וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.   
 
*  עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה מדור התשלומים מכל המעסיקים 4% משכר העובד  עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.  
 
*  עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה מדור התשלומים מכל המעסיקים 4% משכר העובד  עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.  
* החל מחודש ינואר 2017, הפסיק מדור תשלומים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.  
+
* החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.  
*יחד עם זאת, מדור תשלומים ממשיך לגבות  מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.
+
*יחד עם זאת, אגף שירות למעסיקים ממשיך לגבות  מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.
  
 
  <noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
  <noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>

גרסה מ־21:01, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לחופשה שנתית בהתאם לדין או הסכמים קיבוצים החלים עליהם ולתשלום דמי חופשה, ישירות ממעסיקיהם
עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי
הסכום של תמורת החופשה ייגבה מהמעסיק על ידי מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה ויועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


הערת עריכה
מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT)
[[העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים] המועסקים כדין בישראל, זכאים לצאת לחופשה שנתית, בהתאם ל מספר ימי החופשה העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות ממעסיקיהם, בסכום השווה לשכרם הרגיל.
 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה על סיום עבודתו של העובד, ייגבה מדור התשלומים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה, ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
 • עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים.. למידע נוסף ראו: חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים.
 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח מדי חודש למדור התשלומים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 • בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
 • עד שנת 2017 אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים 4% מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות מהמעסיק,
 • אם הם עבדו פחות מ- 75 יום ברציפות (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) הם זכאים לתמורת חופשה בשיעור 4% משכרם החודשי, אשר תשולם ישירות לחשבון הבנק שלהם,באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

תהליך מימוש הזכות

עובדים הזכאים לחופשה שנתית

עובדים הזכאים לתמורת חופשה

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
 • המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
הערת עריכה
האם תהליך המימוש נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT)

דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל עובד, וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו:
הערת עריכה
האם יש טופס מידע לגבי מבנה יומן ההעסקה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:25, 11 באפריל 2019 (IDT)

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי חופשה

חשוב לדעת

 • אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי בשיעור של 10,080 ש"ח בהתאם ל חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, וכן חשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.
 • עד לשכר חודש דצמבר 2016 גבה מדור התשלומים מכל המעסיקים 4% משכר העובד עבור דמי חופשה והעביר מדי שנה בחודש ינואר את הכסף שנצבר לכל עובד.
 • החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועתה חלה על המעסיקים החובה לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.
 • יחד עם זאת, אגף שירות למעסיקים ממשיך לגבות מהמעסיק תמורת חופשה בשיעור 4% משכר העובד עבור עובדים אשר הועסקו פחות מ -75 יום.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים