שורה 33: שורה 33:
  
 
==פסק הדין==
 
==פסק הדין==
* ההסכם הענפי בענף המלונאות קובע שעובדים שבתחילת עבודתם טרם מלאו להם 30, יבוטחו החל מהחודש השביעי בביטוח פנסיוני, אבל מי שהיה עמית פעיל בקופת גמל לפחות 3 חודשים לפני תחילת עבודתו במלון, יהיה זכאי החל מהיום הראשון לעבודתו במלון לביטוח פנסיוני.
+
* ההסכם הענפי בענף המלונאות קובע שעובדים שבתחילת עבודתם טרם מלאו להם 30, יבוטחו החל מהחודש ה-7 בביטוח פנסיוני, אבל מי שהיה עמית פעיל בקופת גמל לפחות 3 חודשים לפני תחילת עבודתו במלון, יהיה זכאי החל מהיום הראשון לעבודתו במלון לביטוח פנסיוני.
 
* הוראה דומה קיימת גם ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו הפנסיוני הכללי]] לפיו  יש לבטח עובד בביטוח פנסיוני כעבור 6 חודשי עבודה,  אולם אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, יש לבטחו בביטוח פנסיוני תוך 3 חודשים, רטרואקטיבי מיום תחילת עבודתו, וזאת על מנת לשמור על הרצף הפנסיוני.
 
* הוראה דומה קיימת גם ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו הפנסיוני הכללי]] לפיו  יש לבטח עובד בביטוח פנסיוני כעבור 6 חודשי עבודה,  אולם אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, יש לבטחו בביטוח פנסיוני תוך 3 חודשים, רטרואקטיבי מיום תחילת עבודתו, וזאת על מנת לשמור על הרצף הפנסיוני.
* בצו ההרחבה הפנסיוני הכללי ובהסכם הענפי בענף המלונאות לא קיימת דרישת יידוע מצד העובד, כך שבהיבט הלשוני התשלום אינו מותנה במתן הודעה על ידי העובד. מנגד, לא מוטלת על המעסיק בצו ובהסכם חובת בירור יזום.  
+
* בצו ההרחבה הפנסיוני הכללי ובהסכם הענפי בענף המלונאות לא קיימת דרישת יידוע מצד העובד, כך שהתשלום אינו מותנה במתן הודעה על ידי העובד. מנגד, לא מוטלת על המעסיק בצו ובהסכם חובת בירור יזום.  
* בית הדין פסק שבהתחשב בתכלית של שמירה על הרצף הפנסיוני של עובדים חדשים בעלי הסדר פנסיוני קודם,  יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו. כך למשל ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיע שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום בשולי תשובתו, כך שבתיעוד הודעת העובד לפיה אין לו הסדר קודם יצא המעסיק ידי חובתו. יחד עם זאת,  החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד.   
+
* בית הדין פסק שהיות והתכלית של צו ההרחבה הפנסיוני וההסכם הענפי היא לשמור על הרצף הפנסיוני של עובדים חדשים בעלי הסדר פנסיוני קודם,  '''יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו'''. כך למשל ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיעה שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום עליה, כך שבתיעוד הודעת העובד לפיה אין לו הסדר קודם יצא המעסיק ידי חובתו. יחד עם זאת,  החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד.   
 +
* הטלת נטל מסוים על המעסיק בנסיבות בהן קיימת חשיבות רבה בהבטחת קיומו של רצף ביטוחי, נובעת מעובדת יכולתו של המעסיק למנוע נזק כבד עקב אירוע ביטוחי לעובד שלא יהיה לו כיסוי ביטוחי כתוצאה מניתוק הרצף הביטוחי חרף זכאות העובד, תוך שהנטל עצמו – מילוי טופס מתאים או בירור בדרך אחרת – אינו מכביד.
 
*במקרה זה המעסיקה אכן יידעה את עובדיה החדשים על עצם זכותם להיות מבוטחים מתחילת עבודתם, אך היידוע התבצע כחלק משורת הוראות בהודעה לעובד ולא היה בו די בנסיבות העניין.
 
*במקרה זה המעסיקה אכן יידעה את עובדיה החדשים על עצם זכותם להיות מבוטחים מתחילת עבודתם, אך היידוע התבצע כחלק משורת הוראות בהודעה לעובד ולא היה בו די בנסיבות העניין.
* הטלת נטל מסוים על המעסיק בנסיבות בהן קיימת חשיבות רבה בהבטחת קיומו של רצף ביטוחי, נובעת מעובדת יכולתו של המעסיק למנוע נזק כבד עקב אירוע ביטוחי לעובד שלא יהיה לו כיסוי ביטוחי כתוצאה מניתוק הרצף הביטוחי חרף זכאות העובד, תוך שהנטל עצמו – מילוי טופס מתאים או בירור בדרך אחרת – אינו מכביד.
+
* יחד עם זאת,  בכל תביעה שעניינה תשלום פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח פנסיוני ב-6 החודשים הראשונים, יש לבדוק את הנסיבות לגופו של עניין.
* בכל תביעה שעניינה תשלום פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח פנסיוני ב-6 החודשים הראשונים, יש לבדוק את הנסיבות לגופו של עניין.
 
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==

גרסה מ־15:12, 22 במרץ 2021

הקדמה:

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 25181-03-19
תאריך:
04.03.2021

רקע עובדתי

 • העובדת, אחת המערערות בפסק הדין, הועסקה במוקד מכירה טלפוני של רשת בתי מלון (להלן"המעסיקה")וחל עליה ההסכם הקיבוצי הענפי בענף המלונאות .
 • העובדת לא יידעה את המעסיקה בתחילת עבודתה שהיא בעלת הסדר פנסיוני קודם, והמעסיקה לא ביררה האם קיים לעובדת ביטוח פנסיוני פעיל, אך ציינה בהודעה לעובד ש"עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות מהיום הראשון לעבודה".
 • המעסיקה החלה להפריש לעובדת עבור ביטוח פנסיוני החל מהחודש ה-7 לעבודתה.
 • לאחר סיום עבודתה הגישו העובדת תביעה לבית הדין לעבודה ותבעה, בין היתר,שישולם לה פיצוי עקב אי ביצוע הפקדות לקרן פנסיה גם בגין 6 חודשי עבודתה הראשונים, בהיותה בעלות הסדר פנסיוני פעיל במועד תחילת עבודתה.
 • בית הדין לעבודתה קיבל את תביעתה של העובדת, והמעסיקה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
 • המעסיקה טוענת כי לא ידעה ולא יכולה היתה לדעת על קיומו של הסדר קודם וכי שתיקתה של העובדת בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם עולה כדי רשלנות והפרת חובת תום הלב.העובדת טענה כי די בעצם קיומו של ביטוח פעיל בתחילת עבודתה כדי לחייב את המעסיק בהפרשות לביטוח פנסיוני עבור כל תקופת עבודתה, החל מהיום הראשון.

פסק הדין

 • ההסכם הענפי בענף המלונאות קובע שעובדים שבתחילת עבודתם טרם מלאו להם 30, יבוטחו החל מהחודש ה-7 בביטוח פנסיוני, אבל מי שהיה עמית פעיל בקופת גמל לפחות 3 חודשים לפני תחילת עבודתו במלון, יהיה זכאי החל מהיום הראשון לעבודתו במלון לביטוח פנסיוני.
 • הוראה דומה קיימת גם בצו הפנסיוני הכללי לפיו יש לבטח עובד בביטוח פנסיוני כעבור 6 חודשי עבודה, אולם אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, יש לבטחו בביטוח פנסיוני תוך 3 חודשים, רטרואקטיבי מיום תחילת עבודתו, וזאת על מנת לשמור על הרצף הפנסיוני.
 • בצו ההרחבה הפנסיוני הכללי ובהסכם הענפי בענף המלונאות לא קיימת דרישת יידוע מצד העובד, כך שהתשלום אינו מותנה במתן הודעה על ידי העובד. מנגד, לא מוטלת על המעסיק בצו ובהסכם חובת בירור יזום.
 • בית הדין פסק שהיות והתכלית של צו ההרחבה הפנסיוני וההסכם הענפי היא לשמור על הרצף הפנסיוני של עובדים חדשים בעלי הסדר פנסיוני קודם, יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו. כך למשל ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיעה שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום עליה, כך שבתיעוד הודעת העובד לפיה אין לו הסדר קודם יצא המעסיק ידי חובתו. יחד עם זאת, החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד.
 • הטלת נטל מסוים על המעסיק בנסיבות בהן קיימת חשיבות רבה בהבטחת קיומו של רצף ביטוחי, נובעת מעובדת יכולתו של המעסיק למנוע נזק כבד עקב אירוע ביטוחי לעובד שלא יהיה לו כיסוי ביטוחי כתוצאה מניתוק הרצף הביטוחי חרף זכאות העובד, תוך שהנטל עצמו – מילוי טופס מתאים או בירור בדרך אחרת – אינו מכביד.
 • במקרה זה המעסיקה אכן יידעה את עובדיה החדשים על עצם זכותם להיות מבוטחים מתחילת עבודתם, אך היידוע התבצע כחלק משורת הוראות בהודעה לעובד ולא היה בו די בנסיבות העניין.
 • יחד עם זאת, בכל תביעה שעניינה תשלום פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח פנסיוני ב-6 החודשים הראשונים, יש לבדוק את הנסיבות לגופו של עניין.

משמעות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות