הקדמה:

מעביד אשר לא פועל כמצוות החוק והתקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדים וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום ע"י אגף האכיפה במשרד הכלכלה.
ערכת הסברה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה - הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


חובות המעביד למניעת הטרדה מינית מעוגנות בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).

החוק והתקנות מטילים על מעביד את החובה לנקיטת אמצעי מנע בשיגרת מקום העבודה וכן קובעים כיצד יש לטפל בתלונה בדבר הטרדה מינית. מעביד אשר לא פועל כמצוות התקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדים שנפגעו מהטרדה מינית וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום ע"י אגף האכיפה במשרד הכלכלה.

הוראות התקנות חלות גם על מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית לרבות במסגרת יחסי סגל מול סטודנטים וכן על כוחות הביטחון המשרתים והעובדים בהם.

מי זכאי?

החובות חלות על כלל המעבידים תוך דרישות מותאמות למספר המועסקים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

המידע בערך המקורי באדיבות עו"ד קרן בר יהודה