מ (קרן הורוביץ העביר את הדף חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ ל־[[חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובדים תושבי חוץ ופלשתינאים (שאינם מועסק...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־14:28, 19 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מי שמעסיק עובד שאינו תושב ישראל חייב לדווח על העסקתו, לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי ולנכות תשלום זה משכרו
מי שמעסיק תושב חוץ במשק ביתו, ידווח עליו בהתאם למפורט בחדש:דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית


תבנית:הליך/סיום הקדמה

הערת עריכה
הליך הדיווח לרשות האוכלוסין והגירה לא מפורט באתר הרשות
הערה מאת קרן הורוביץ
הערת עריכה
האם מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור) שקול למעסיק תושב חוץ שאינו פלשתינאי ? הניסוח באתר הביטוח הלאומי אינו ברור
הערה מאת קרן הורוביץ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח

 • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור % 0.53 (החל ב- 01.01.2009) לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור % 0.49 (החל ב- 01.01.2009)
 • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור % 0.04 (החל ב- 01.01.2009)
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 42,435 ש"ח (נכון ל 01.01.2013) -
 • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור של % 2.56 (החל ב- 01.01.2009), לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור % 1.69 (החל ב- 01.01.2009)
 • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור % 0.87 (החל ב- 01.01.2009)

שלבי ההליך

רישום

 • רישום עובד, תושב חוץ, במוסד לביטוח לאומי ייעשה באופן הבא:
 • מעסיק חדש שטרם פתח תיק ניכויים בביטוח לאומי - מי שהתחיל להעסיק לראשונה עובד או עובדים בעסק והם תושבי חוץ, חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה בתוך שבועיים מיום התחלת ההעסקה ולציין שהוא מעסיק תושב חוץ (אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב”אזור”, על המעסיק לציין זאת). המוסד לביטוח לאומי יקבל באופן אוטומטי את המידע אודות פתיחת התיק ואת מספרו ממס הכנסה, ויפתח תיק למעסיק החדש גם בביטוח הלאומי.
 • מעסיק בעל תיק ניכויים בביטוח לאומי - מי שמעסיק כבר עובד או עובדים שהם תושבי ישראל (ומדווח בעבורם בתיק הניכויים שנפתח לו במוסד לביטוח לאומי) והחל להעסיק לראשונה עובדים תושבי חוץ, חייב להודיע בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של עסקו על התחלת העסקת העובד תושב החוץ (אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב”אזור”, על המעסיק לציין זאת).
 • כאשר יתקבל המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק הפריטים הבאים:
 1. הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ
 2. פנקס המכיל טפסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.

מועד התשלום

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.

דרכי התשלום

 • ניתן לדווח ולשלם בעבור עובד תושב חוץ באמצעות:
 • טופס דיווח בעבור תושבי חוץ הנשלח בפנקס אל המעסיק בתחילת השנה.
 • באתר התשלומים בטופס "דין וחשבון להעסקת תושבי חוץ". הטופס באתר התשלומים אינו מיועד לעובדים תושבי הרשות הפלשתינית או תושבי יש"ע שאינם תושבי ישראל. לעובדים אלה יבוצעו הדיווח והתשלום באמצעות אגף התשלומים בשירות התעסוקה.
הערת עריכה
עבור עובדים פלשתינאים מצוין באתר הביטוח הלאומי כי יש לדווח למדור התשלומים ברשות האוכלוסין והגירה ואילו באתר התשלומים של ביטוח לאומי מצוין כי יש לפנות לאגף התשלומים במשרד התעסוקה. מה נכון?
הערה מאת קרן הורוביץ

חשוב לדעת

 • המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעבור עובד תושב חוץ ל-3 ענפי ביטוח: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד וביטוח אמהות.
 • תושבי חוץ אינם מבוטחים, על פי חוק, בביטוח בריאות ממלכתי.

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי