תבנית:הליך/תחילת טור ימני


תבנית:הליך/סיום הקדמה

  • מעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי.
  • מי שמעסיק תושב חוץ במשק ביתו, ידווח עליו בהתאם למפורט בדמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית
  • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון בישראל', ידווח עליו למדור התשלומים שברשות האוכלוסין והגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי