הקדמה:

חוב מזונות אינו מופטר בהפטר ולכן ניתן להמשיך ולגבות אותו מהחייב
אם זכאי המזונות חושש שהחייב יעזוב את הארץ מבלי לשלם את חוב המזונות, יש לבקש שצו עיכוב היציאה מהארץ של פשיטת הרגל יישאר בתוקפו עד לחידוש צו עיכוב היציאה מהארץ בהוצאה לפועל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוב מזונות נמנה על החובות שהפטר בפשיטת רגל אינו חל עליהם ולכן עם סיום הליך פשיטת הרגל, זכאי המזונות רשאי להמשיך לגבות את החוב.

מי זכאי?

  • נושה אשר החוב שהחייב חב לו הינו חוב מזונות.

תהליך מימוש הזכות

  • גביית חוב המזונות לאחר סיום הליך פשיטת הרגל מתבצעת באותו אופן שהיתה מתבצעת אילולא היתה פשיטת הרגל.

למידע נוסף ראו הוצאה לפועל - מזונות.

חשוב לדעת

  • עם סיום הליך פשיטת הרגל מתבטל צו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא נגד החייב.
  • אם זכאי המזונות חושש שהחייב יעזוב את הארץ טרם חידוש ההליכים בהוצאה לפועל, ניתן לבקש מבית המשפט כי יתן ארכה לביטול צו היציאה מהארץ עד לאחר חידוש ההליכים ומתן צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל.
הערת עריכה
לוודא שזו המשמעות הפרקטית של חלון ההזמדנויות
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 14.04.2015, 16:22 (IDT)