מ (הוספת תבנית להצגת מוקדי שירות (מי יעזור לי))
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
שורה 57: שורה 57:
 
* עובד זר המבוטח בביטוח בריאות בחברת ביטוח, זכאי לסודיות רפואית ולכך שמידע רפואי אודותיו לא יועבר למעסיק שלו. לפרטים ראו [[חדש:איסור העברת מידע רפואי של עובד זר מחברת הביטוח אל המעסיק]].
 
* עובד זר המבוטח בביטוח בריאות בחברת ביטוח, זכאי לסודיות רפואית ולכך שמידע רפואי אודותיו לא יועבר למעסיק שלו. לפרטים ראו [[חדש:איסור העברת מידע רפואי של עובד זר מחברת הביטוח אל המעסיק]].
  
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==

גרסה מ־06:53, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

עובד זר שנדרש על ידי חברת הביטוח לעבור בדיקה רפואית מטעמה, עשוי להיות זכאי לקבל חוות דעת רפואית נגדית, על חשבון חברת הביטוח
חברת הביטוח מחויבת לשלוח לעובד הזר הודעה על זכותו לקבל חוות דעת נגדית
אם חוות הדעת הנגדית סתרה את חוות הדעת מטעם חברת הביטוח, ימונה רופא מוסכם על הצדדים שיכריע במחלוקת
לפרטים ראו חוזר ביטוח מס' 2005-1-19 מיום 18.04.2005 - ביטוח בריאות לעובדים זרים - הודעה למבוטח]


הערת עריכה
לדעתי יש כאם קודם זכות לחוות דעת רפואית נגדית (לפני הזכות לקבל הודעה מחברת הביטוח. וזו הזכות העיקרית ושם הליך הזכות אינו "הזכות ניתנת באופפן אוטומטי" שם גםם אפשר להזכיר את החובה של חברת הביטוח לשלוח הודעה. נצטרך גם למצוא היטב מה הסעד שיש במקרה שהחברה לא הודיעה או לא אפשרה הגשת חוות דעת נוספץ. האם אין כא סעד של ערעור? הגשת תביעה חדשה? רק"הגשת תלונה"? הא לרשות שוק ההון יש סמכות שיכולה לסייע לאותו עובד זר? רק ענישה של חברת הביטוח לא תסייע לעובד.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 00:38, 23 בדצמבר 2018 (IST)
הערת עריכה
שיניתי את השם ותיקנתי את הערך. המפקח על הביטוח יכול להציע סעדים אמתיים. הוא יכול לחייב חברת ביטוח לשלם תגמולי ביטוח, לקבל חוות דעת נגדית, לשאת בתשלומים ועוד.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:03, 23 בדצמבר 2018 (IST)

עובד זר, אשר חברת הביטוח בה הוא מבוטח דרשה ממנו לעבור בדיקה רפואית, וקיבל חוות דעת רפואית של רופא מטעם חברת הביטוח, זכאי לקבל חוות דעת נגדית מאת רופא מומחה לבחירתו. חברת הביטוח מחויבת לשלוח למבוטח הודעה בכתב המיידעת אותו על זכותו, וכן מחויבת לשאת בעלות חוות הדעת הנגדית.

מי זכאי?

 • עובד זר אשר חברת הביטוח בה הוא מבוטח דרשה ממנו לעבור בדיקה רפואית, וקיבל חוות דעת של רופא מטעם חברת הביטוח בנוגע לאחד מאלה:
  • בעיה הנובעת ממצב רפואי קודם.
  • אי כשירות לעבודה.
  • ייצוב מצבו הרפואי של המבוטח.

תהליך מימוש הזכות

 • חברת הביטוח תשלח לעובד הודעה המיידעת אותו על זכותו לקבלת חוות דעת רפואית נגדית, אשר תכלול את הפרטים הבאים:
  • ההודעה תכלול את חוות הדעת הרפואית שניתנה מטעם חברת הביטוח.
  • בהודעה יצוין שחוות הדעת הנגדית תוגש לחברת הביטוח בתוך 21 ימים מהיום שהמבוטח קיבל את חוות הדעת הרפואית מטעם חברת הביטוח.
  • בהודעה יצוין כי עלות חוות הדעת הנגדית תהיה על חשבון חברת הביטוח.
  • ההודעה תימסר באנגלית ובעברית.
  • ההודעה תכלול הפניה לשני ארגונים לפחות לצורך סיוע למבוטח במימוש הזכאות לבדיקה הרפואית, העומדים בתנאים הבאים:
   1. לחברת הביטוח אין עמם קשרים עסקיים המעמידים אותם בניגוד עניינים.
   2. לפחות אחד מהארגונים הוא ארגון שעיסוקו המרכזי הוא סיוע לעובדים זרים.
 • המבוטח יפנה, בעצמו או באמצעות אחד מהארגונים הנזכרים בהודעה, לרופא מומחה לפי בחירתו לצורך קבלת חוות הדעת הנגדית, ויעדכן את חברת הביטוח על הרופא שבחר.
 • חברת הביטוח תישא בעלות שכר הרופא המומחה שבחר המבוטח, וזאת עד לתקרת הסכום שיקבע על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר. יש לפנות לחברת הביטוח בכדי לקבל את פרטי תקרת הסכום העדכנית.

הכרעה במצב של חוות דעת סותרות

 • במקרה שחוות הדעת הנגדית סתרה את חוות הדעת מטעם חברת הביטוח, ימנו המבוטח וחברת הביטוח רופא מוסכם על שניהם לצורך הכרעה במחלוקת, ושכר ישולם על ידי חברת הביטוח.
 • במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמה על רופא מוסכם, ימונה רופא בידי ההסתדרות הרפואית בישראל לצורך הכרעה במחלוקת, ושכרו ישולם על ידי חברת הביטוח.

תלונות וערעורים

 • אם חברת הביטוח הפרה את חובותיה, למשל בסירוב לקבל חוות דעת נגדית או סירוב לשאת בעלותה, ניתן להגיש תלונה למפקח על הביטוח.
 • בנוסף, ניתן לפנות לאחד מארגוני הסיוע לעובדים זרים.

חשוב לדעת

 • מעסיק של עובד זר חייב לבטח אותו, על חשבון המעסיק, בביטוח בריאות פרטי. לפרטים ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים וכן תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • עובד זר המבוטח בביטוח בריאות בחברת ביטוח, זכאי לסודיות רפואית ולכך שמידע רפואי אודותיו לא יועבר למעסיק שלו. לפרטים ראו חדש:איסור העברת מידע רפואי של עובד זר מחברת הביטוח אל המעסיק.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים