(חוזה עבודה לעובד זר בתחום הסיעוד)
(תגית: ערבית)
שורה 44: שורה 44:
 
** פרטי [[הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה]], דרכי ההתקשרות עמו והזכאות [[הגשת תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה|להגיש לו תלונה]].  
 
** פרטי [[הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה]], דרכי ההתקשרות עמו והזכאות [[הגשת תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה|להגיש לו תלונה]].  
 
*לאחר החתימה על ההסכם יש לתת עותק אחד לעובד הזר, ועותק אחד לשמור במקום עבודתו עם שאר [[החזקת מסמכי ההעסקה של עובד זר|מסמכי העסקת העובד]].
 
*לאחר החתימה על ההסכם יש לתת עותק אחד לעובד הזר, ועותק אחד לשמור במקום עבודתו עם שאר [[החזקת מסמכי ההעסקה של עובד זר|מסמכי העסקת העובד]].
 +
 +
==חוזה עבודה לעובד זר בתחום בסיעוד==
 +
* רשות האוכלוסין וההגירה  פרסמה [https://www.gov.il/he/departments/policies/contract_between_employer_to_care_taking_worker  חוזה עבודה לדוגמה עם עובד זר בתחום הסיעוד],  אשר הוראותיו תואמו עם משרד  העבודה והרווחה .
 +
* אין חובה כעת לעשות שימוש דווקא בנוסח חוזה זה, אך ייתכן כי במהלך שנת 2020 חוזה עבודה זה יהיה חוזה עבודה מחייב. 
 +
* לפי נהלי הרשות, הלשכות הפרטיות יספקו למטופלים דוגמת חוזה עבודה באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים. .
 +
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־14:56, 18 בפברואר 2020

הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד
אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית
יש למסור לעובד העתק של חוזה העבודה ולהחזיק עותק נוסף במקום עבודתו, עם שאר מסמכי העסקת העובד
ראו סעיף 1ג לחוק עובדים זרים ו- עובדים זרים-יצירת תנאי עבודה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד.

  • ההסכם צריך להיכתב בשפה המובנת לעובד הזר.
  • על המעסיק למסור לעובד העתק של החוזה.

מי זכאי?

  • כל עובד זר המועסק בישראל.

תהליך מימוש הזכות

חוזה עבודה לעובד זר בתחום בסיעוד

  • רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזה עבודה לדוגמה עם עובד זר בתחום הסיעוד, אשר הוראותיו תואמו עם משרד העבודה והרווחה .
  • אין חובה כעת לעשות שימוש דווקא בנוסח חוזה זה, אך ייתכן כי במהלך שנת 2020 חוזה עבודה זה יהיה חוזה עבודה מחייב.
  • לפי נהלי הרשות, הלשכות הפרטיות יספקו למטופלים דוגמת חוזה עבודה באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים. .


חשוב לדעת

  • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות