מ (חדש:חופשה ללא תשלום הועבר לחופשה ללא תשלום)
מ (עדכון והוספת קישורי שפה; בוט מוסיף: ar)
שורה 104: שורה 104:
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 +
 +
[[ar:إجازة غير مدفوعة الأجر]]

גרסה מ־07:05, 27 בינואר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובד יכול להפסיק את עבודתו, בהסכמת המעביד, לתקופה מוגבלת המוגדרת כחופשה ללא תשלום, מבלי לנתק יחסי עובד מעביד.

לעיתים עובד מעוניין או נזקק לצאת לחופשה כאשר לא עומדים לזכותו ימי חופשה שנתית צבורים (חופשה לצורך טיול, בשל מצב בריאותי או נסיבות אחרות). העובד בהסכמת המעביד יכול להפסיק את עבודתו לתקופה מוגבלת המוגדרת כחופשה ללא תשלום. בתקופה זו מפסיק העובד לקבל שכר אך נשמרים יחסי עובד מעביד. חובת הנאמנות של העובד כלפי המעסיק נשמרת (כגון איסור פגיעה באינטרסים, חובת סודיות). חוקי עבודה שונים מתייחסים לסיטואציה של חופשה ללא תשלום (חל"ת), אך לא מדובר במנגנון אשר מעוגן בחוק כלשהו ומקנה לעובד זכות ליציאה לחופשה ללא תשלום (למעט חופשה הקבועה בחוק כגון בחוק עבודת נשים לאחר חופשת לידה).

יש להבדיל בין חופשה "כפויה ללא תשלום" לחופשה ללא תשלום בהסכמת שני הצדדים. כאשר המעביד כופה על העובד חופשה ללא תשלום הדבר נחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי להתפטר בדין מפוטר.

לעיתים התנאים והנסיבות בהם תינתן לעובד אפשרות לקחת חופשה ללא תשלום ולמעסיק להוציא את העובד לחופשה כזו מוסדרים בחוזה עבודה אישי או בהסכם קיבוצי (לדוגמא עבור עובדי מדינה הנושא מוסדר בתקשי"ר).

תבנית:זכות/סיום הקדמה


זכויות עובדים בחופשה ללא תשלום:

  • תקופת חופשה ללא תשלום אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק (כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, חופשה שנתית)
  • חופשה ללא תשלום שניתנה לעובד בהסכמת המעביד אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויים פיטורים, אולם ימי חופשה מעל 14 יום לכל שנת עבודה לא יחושבו כותק במקום העבודה לצרוך חישוב פיצויי הפיטורים.
  • עובד בחופשה כפויה ללא תשלום מעל 30 יום זכאי במקרים מסוימים לדמי אבטלה. מומלץ להתייצב בהקדם בסניף שירות התעסוקה באזור המגורים ולהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • המעסיק אינו מחויב להפריש כספים לפנסיה או קרן השתלמות במהלך החופשה אלא אם הוסכם אחרת בחוזה העבודה או הסכם קיבוצי.
  • על המעביד חלה החובה לשלם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים לחופשה. ניתן לנכות סכום זה משכר או תשלומים עתידים של העובד. לאחר חודשיים תחול חובת התשלומים ישירות על העובד, לפי גובה התשלום הנדרש לעובד המשתכר שכר מינימום.
  • עובד זכאי לחזור באותם התנאים בהם עזב, אך לא בהכרח לאותה המשרה בדיוק, המעסיק כחלק מזכותו הניהולית במקום העבודה רשאי לבצע שינויים לגבי תפקיד העובד בזמן החופשה.


מי זכאי?

עובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום רק בהסכמת המעסיק פרט למקרים בהם הנושא הוסדר בהסכם קיבוצי, חוזה אישי או נקבע מפורשות בחוק (כגון חוק עובדת נשים המאפשר נטילת חופשה ללא תשלום לאחר תום חופשת הלידה).

תהליך מימוש הזכות

על העובד לפנות למעסיק לצורך קבלת הסכמתו

חשוב לדעת

  • מומלץ לבצע תיאום מס לאחר שנה שבה העובד יצא לחופשה ללא תשלום היות וחישוב המס המנוכה מהשכר נעשה בצורה שנתית, ומס שחושב לגבי החודשים לפני החופשה חושב בהנחה שהעובד יעבוד שנת עבודה שלמה ולא לפי מספר חודשי העבודה בפועל של העובד.
  • הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום עשויה לגרום לעובד לנזק בעקבת קטיעת הרצף הביטוחי. מומלץ לעיתים לעובד להפריש ישירות ע"י הפקדת כספים בעצמו.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי