(חשוב לדעת: הגהה - הוספת המילה "לחזור")
 
(82 גרסאות ביניים של 11 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע= עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]
+
| מידע = עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]. במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
| מידע2 = במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לנצל זכות זו
+
| חשוב = האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם ל[[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מיועד|הורה מיועד]] (לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]) ול[[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מאמץ|הורה מאמץ]]
|מידע 3 = הזכות ניתנת גם לאחד משני [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] על-פי בחירתם
+
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מאת משרד העבודה]]
| מידע 2= אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה  שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
+
| פיצוי = במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בהיתר מאת משרד התמ"ת]]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו סעיף 7(ד) ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים]
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
 
| חשוב  = עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו
 
 
}}
 
}}
<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל  רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{טפסים
* עובדת שילדה, רשאית מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] לקחת חופשה ללא תשלום (חל) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
+
| 1 =
{{דוגמה| אישה שעבדה חמש שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.}}
+
| 2 =
* תקופת החל"ת '''חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום''', המהווים חלק מ-26 שבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] ואינה באה בנוסף להם.
+
| 3 =
{{דוגמה| אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל [[דמי לידה]].}}
+
}}
* זכות זו נתונה גם לעובד, אשר בת זוגו לא לקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
+
{{ראו גם
*# בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו.
+
| [[נשים עובדות]]
*# הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
+
| [[הריון ולידה]]
* אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתיצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
+
| [[חופשת לידה]]
* '''למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל'''
+
| [[תכנית "חיסכון לכל ילד"]]
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
+
| [[הורים בעבודה]]
* '''אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בקשה להיתר לשר התמ]]. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, או להיעדרות.'''
+
| [[זכותון נשים עובדות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]].
 +
* משך החלשהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 +
{{דוגמה| אישה שעבדה 5 שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת. אמנם הזכות חל"ת היא למשך 1/4 מתקופת עבודתה (כלומר שנה ו-3 חודשים, שהם 1/4 מתוך תקופה של 5 שנות עבודתה) אך בפועל תקופת החל"ת תסתיים בתום שנה מיום הלידה.}}
 +
 
 +
* למי שעבדה מעל שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (ולכן זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות), תקופת החל"ת חופפת את 11 השבועות שמעבר ל-15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה שבהם היא זכאית ל[[דמי לידה]], ובמקרים שיש בהם זכאות ל[[חופשת לידה#הארכת חופשת הלידה|הארכה של חופשת הלידה]] - מעבר ל-15 השבועות בתוספת ההארכה.  
 +
{{דוגמה|  
 +
* עובדת שעבדה שנתיים אצל אותו מעסיק יצאה לחופשת לידה של 26 שבועות.
 +
* העובדת זכאית לקחת חל"ת למשך רבע מהתקופה שעבדה, כלומר למשך חצי שנה (6 חודשים).
 +
* מתוך 6 החודשים של החל"ת יופחתו 11 השבועות שהעובדת היתה בהם בחופשת לידה מעבר ל-15 השבועות הראשונים.}}  
 +
 
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים] קובע כי לצורך חישוב תקופת החל"ת, חלקי חודש לא יילקחו בחשבון.
 +
{{ דוגמה |
 +
* עובדת שעבדה שנה ו-24 ימים במקום העבודה יצאה לחופשת לידה.
 +
* בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל-3 חודשי חל"ת ולא ל-3 חודשים ו-6 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת לא מחשיבים חלק של החודש.}}
 +
{{ דוגמה |
 +
* עובדת שעבדה חצי שנה (6 חודשים) ו-20 ימים במקום העבודה יצאה לחופשת לידה.  
 +
* בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל-1.5 חודשי חל"ת ולא ל-1.5 חודשי חל"ת  + 5 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת לא מחשיבים חלק של החודש.}}
 +
 
 +
* אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת חזר/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את החזרה לעבודה ביותר מ-4 שבועות מיום שהעובד/ת התייצב/ה לעבודה או הביערצון לחזור לעבודה.
 +
{{טיפ| עובד/ת המועסק/ת ביותר ממקום עבודה אחד ויוצא/ת לחלבאחד ממקומות העבודה, יכול/ה לבחור אם לצאת לחלגם  במקום העבודה הנוסף או לחזור לעבוד בו לאחר חופשת הלידה.}}
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* עובדת שיצאה לחופשת לידה;
+
* עובדת שיצאה לחופשת לידה.
* עובד אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
+
* עובד שבת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד '''באחד משני התנאים''' הבאים:
*# בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו;
+
** בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך ליציאתו לחופשה (כולל תקופות שבהן האישה הפסיקה לעבוד ונמשכו בהן יחסי העבודה).
*# הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
+
** הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
* [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם.
+
* בני זוג זכאים יכולים לחלוק את הזכאות ביניהם:
== תהליך מימוש הזכות ==
+
** אם העובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה היא זכאית להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
* על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.
+
** אם העובד יצא לחל(ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה הוא זכאי לשהות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
* במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החלאו 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת ''' זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק''' בגובה השכר וההטבות להן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.'''
 
  
== חשוב לדעת ==
 
*בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
 
*חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 
*עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית לחזור, ולכן איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו. 
 
*רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחופשה ללא תשלום והוא סרב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים שתחילתה נמנית מיום הפסקת עבודתה (היציאה לחופשה ללא תשלום).
 
  
== ארגוני סיוע ==
+
== תהליך מימוש הזכות ==
ראי [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע # ארגוני סיוע לנשים | ארגוני סיוע לנשים]] בדף [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע | ארגוני סיוע לתעסוקה]].
+
* על  העובדת או העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת מראש  על הכוונה לצאת לחל"ת:
 +
**  '''בן הזוג של היולדת''' -בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_013.htm תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988] עובד, בן זוגה של היולדת, המבקש לצאת לחל"ת לאחר לידה  צריך לתת למעסיקו הצהרה חתומה 15 יום לפני צאתו לחל"ת, כפי שיפורט בהמשך.
 +
**  '''היולדת''' -לגבי מועד ההודעה של  העובדת על הכוונה לצאת לחל"ת, החוק  שותק.  במקרה שהחוק שותק,  בדרך כלל הפרשנות היא שמדובר בזמן סביר, המאפשר למעסיק להתארגן להמשך היעדרותה של העובדת.  ייתכן וניתן להקיש מהתקנות שגם העובדת צריכה לתת הודעה לפחות 15 יום לפני תחילת החל"ת.
 +
** '''בכל מקרה,  אם במקום העבודה נהוג לתת הודעה  מוקדמת לפני  יציאה לחל"ת  העולה על  15 יום, תחול חובה זו גם על העובד וגם העובדת.'''
 +
* על העובד למסור  למעסיק הצהרה חתומה על ידו ועל ידי בת זוגו, 15 יום  לפני תחילת ההיעדרות מהעבודה. אם ילדו של העובד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת הזוג,  רק העובד צריך לחתום על ההצהרה ולצרף להצהרה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג. לנוסח ההצהרה, ראו ב[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_013.htm#med0 תוספת לתקנות]).  
 +
* המעסיק אינו רשאי למנוע מעובד/ת לצאת לחל"ת לאחר חופשת לידה, והעובד/ת רשאי/ת לצאת לחופשה ללא צורך בהסכמת המעסיק. אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף המשרה של העובד/ת, רשאי/ת העובד/ת להגיש נגדו תביעת פיצויים.
 +
* [[עובדים זרים|עובדת זרה]] המעוניינת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, חייבת להסדיר מראש את הארכת רישיון הביקור שלה בישראל. למידע נוסף ראו [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה לעובדת זרה]].
  
== גורמי ממשל ==
+
== פיטורי עובד/ת שיצא/ה לחל"ת ==
{{ הטמעת כותרת | נשים עובדות#גורמי ממשל }}
+
* '''למעסיק אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת'''.
 +
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 +
* אם המעסיק רוצה לפטר עובד/ת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים]] לשר העבודה והרווחה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 +
* במקרה שעובדים פוטרו שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדים רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שהיו זכאים להן, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדים מעולם לא פוטרו.
  
== חוקים ותקנות ==
+
== תשלום דמי ביטוח לאומי ==
*[[חוק עבודת נשים]]
+
* עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.
 +
* עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
 +
* חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
  
== הרחבות ופירסומים ==
+
== זכאות לדמי אבטלה == <!-- יש לכאן הפניה מפורטל הריון ולידה (תחת "תשלומים וקצבאות") -->
* [http://www.businesspedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94#.D7.90.D7.99.D7.A1.D7.95.D7.A8_.D7.A4.D7.99.D7.98.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9F מידע על איסור פיטורין וחופשת לידה באתר ביזנספדיה]
+
* אם עובדת יצאה מרצונה לחל"ת לאחר חופשת הלידה והגישה תביעה ל[[דמי אבטלה]], פקיד התביעות יבדוק אם המעסיק מוכן לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר החופשה.
* [http://www.yedid.org.il/?id=3859 מדריך מקוצר לזכויות העובדים] באתר עמותת "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
+
** אם המעסיק יצהיר כי הוא אינו יכול לקבל את העובדת חזרה לעבודה, תביעתה לדמי אבטלה תאושר.
 +
** אם המעסיק יצהיר כי הוא יכול לקבל את העובדת חזרה לעבודה אך היא אינה מוכנה לחזור, תביעתה לדמי אבטלה תידחה.
 +
* אם יציאתה של העובדת לחל"ת נעשתה באחת מהנסיבות הבאות, תביעתה תאושר והיא תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום:
 +
** היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות [[הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה|לקצר את שעות עבודתה]] (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
 +
** היא נדרשה לעבוד במשרה מפוצלת, גם אם יום אחד בשבוע (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
 +
** היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר מ-40 ק"מ, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.
 +
** המעסיק אינו יכול להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם, או שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה לפני הלידה.
 +
** מצב בריאותי שלה או של בן משפחתה (בן זוג/הורים/ילדים/נכדים/אחים).
 +
* למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/afterbirth.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
  
== מקורות ==
+
==הפסקת תשלומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות==<!--פסקה זו מוטמעת בתוך הערך "חופשה ללא תשלום לעובדת בהריון אשר נעדרה מעבודתה בשל סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה-->
* המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ
+
* המעסיק אינו מחויב להפריש כספים ל[[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים|ביטוח פנסיוני]] או לקרן השתלמות במהלך החופשה, אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי.  
* [[המוסד לביטוח לאומי]] - [http://www.btl.gov.il/About/faq/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94/pages/%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx האם אישה בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?]
+
* אם הפסיק המעסיק את ההפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרן ההשתלמות עליו לדווח על כך לגופים המנהלים את הביטוח או הקרן. למידע נוסף ראו [[דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו]].
 +
* במקרה כזה יכולה העובדת להבטיח כי זכויותיה הפנסיוניות נשמרות במהלך החופשה, וזאת באמצעות אחת משתי הדרכים הבאות:
 +
** [[הסדר ריסק בביטוח פנסיוני]]
 +
** [[הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני]]
 +
* למידע נוסף ראו [[שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה]].
  
{{זכות/סיום  טור ימני}}
+
== חשוב לדעת ==
 +
* תקופת ההיעדרות של העובד/ת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] שהעובד/ת זכאי/ת לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, העובד/ת מפסיק לצבור ותק. העובדים יחזרו לצבור את הוותק מיד עם שובם מהחל"ת.
 +
* בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 סעיף 7(ג2)(1) לחוק עבודת נשים], במקרים הבאים עובד רשאי לצאת לחל"ת '''מבלי''' שהיעדרות זו תפגע בזכויות התלויות בוותק שלו:
 +
** עובד שבת זוגו בחרה לפצל את חופשת הלידה שלה עקב אשפוזה בבית חולים למשך 15 יום לפחות. למידע נוסף ראו [[היעדרות בן הזוג מעבודה בשל אשפוז של היולדת (חל"ת)|היעדרות בן הזוג מעבודה בשל אשפוז של היולדת]].
 +
** עובד שהתינוק נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית. העובד רשאי לצאת לחל"ת מהיום שבו התינוק נמצא בהחזקתו הבלעדית ולמשך יתרת חופשת הלידה של היולדת שלא נוצלה על ידה, או יתרת החופשה שהיתה שוהה בה אילו היתה זכאית לחופשת לידה.
  
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
{{זכות/ראו גם
+
== ארגוני סיוע ==
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
+
* [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע |לרשימת ארגוני סיוע בתחום התעסוקה, כולל הארגונים המסייעים ספציפית לנשים]].
| [[נשים עובדות]]
+
== גורמי ממשל ==
| [[הריון ולידה]]
+
{{הטמעת כותרת|נשים עובדות#גורמי ממשל}}
| [[חופשת לידה]]
+
== חקיקה ונהלים ==
| [[הורים בעבודה]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים] - סעיפים 7(ד), 7(ד1), 7(ד2), 7(ד3), 7(ד4).
}}
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_013.htm תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988]
{{זכות/חדשות
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==-->
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט  המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים  יישארו ריקים -->
+
<!--
}}
+
== תודות ==
{{זכות/טפסים
+
-->
| 1 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
<!--  רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט).  התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:הריון]]
 
[[קטגוריה:הריון]]
[[קטגוריה:נשים]]
 
 
[[קטגוריה:עובדת]]
 
[[קטגוריה:עובדת]]
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
שורה 91: שורה 126:
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
  
[[ar:إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة]]
+
[[ar:إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة]]
 +
[[en:Unpaid Leave Following Maternity Leave]]

גרסה אחרונה מ־21:47, 23 בינואר 2020

הקדמה:

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה. במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם להורה מיועד (לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים) ולהורה מאמץ
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד העבודה
במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים


עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.

 • משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה 5 שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת. אמנם הזכות חל"ת היא למשך 1/4 מתקופת עבודתה (כלומר שנה ו-3 חודשים, שהם 1/4 מתוך תקופה של 5 שנות עבודתה) אך בפועל תקופת החל"ת תסתיים בתום שנה מיום הלידה.
 • למי שעבדה מעל שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (ולכן זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות), תקופת החל"ת חופפת את 11 השבועות שמעבר ל-15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה שבהם היא זכאית לדמי לידה, ובמקרים שיש בהם זכאות להארכה של חופשת הלידה - מעבר ל-15 השבועות בתוספת ההארכה.
דוגמה
 • עובדת שעבדה שנתיים אצל אותו מעסיק יצאה לחופשת לידה של 26 שבועות.
 • העובדת זכאית לקחת חל"ת למשך רבע מהתקופה שעבדה, כלומר למשך חצי שנה (6 חודשים).
 • מתוך 6 החודשים של החל"ת יופחתו 11 השבועות שהעובדת היתה בהם בחופשת לידה מעבר ל-15 השבועות הראשונים.
דוגמה
 • עובדת שעבדה שנה ו-24 ימים במקום העבודה יצאה לחופשת לידה.
 • בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל-3 חודשי חל"ת ולא ל-3 חודשים ו-6 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת לא מחשיבים חלק של החודש.
דוגמה
 • עובדת שעבדה חצי שנה (6 חודשים) ו-20 ימים במקום העבודה יצאה לחופשת לידה.
 • בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל-1.5 חודשי חל"ת ולא ל-1.5 חודשי חל"ת + 5 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת לא מחשיבים חלק של החודש.
 • אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת חזר/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את החזרה לעבודה ביותר מ-4 שבועות מיום שהעובד/ת התייצב/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה.
טיפ
עובד/ת המועסק/ת ביותר ממקום עבודה אחד ויוצא/ת לחל"ת באחד ממקומות העבודה, יכול/ה לבחור אם לצאת לחל"ת גם במקום העבודה הנוסף או לחזור לעבוד בו לאחר חופשת הלידה.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה.
 • עובד שבת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד באחד משני התנאים הבאים:
  • בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך ליציאתו לחופשה (כולל תקופות שבהן האישה הפסיקה לעבוד ונמשכו בהן יחסי העבודה).
  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • בני זוג זכאים יכולים לחלוק את הזכאות ביניהם:
  • אם העובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה היא זכאית להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
  • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה הוא זכאי לשהות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.


תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת או העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת מראש על הכוונה לצאת לחל"ת:
  • בן הזוג של היולדת -בהתאם לתקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988 עובד, בן זוגה של היולדת, המבקש לצאת לחל"ת לאחר לידה צריך לתת למעסיקו הצהרה חתומה 15 יום לפני צאתו לחל"ת, כפי שיפורט בהמשך.
  • היולדת -לגבי מועד ההודעה של העובדת על הכוונה לצאת לחל"ת, החוק שותק. במקרה שהחוק שותק, בדרך כלל הפרשנות היא שמדובר בזמן סביר, המאפשר למעסיק להתארגן להמשך היעדרותה של העובדת. ייתכן וניתן להקיש מהתקנות שגם העובדת צריכה לתת הודעה לפחות 15 יום לפני תחילת החל"ת.
  • בכל מקרה, אם במקום העבודה נהוג לתת הודעה מוקדמת לפני יציאה לחל"ת העולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד וגם העובדת.
 • על העובד למסור למעסיק הצהרה חתומה על ידו ועל ידי בת זוגו, 15 יום לפני תחילת ההיעדרות מהעבודה. אם ילדו של העובד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת הזוג, רק העובד צריך לחתום על ההצהרה ולצרף להצהרה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג. לנוסח ההצהרה, ראו בתוספת לתקנות).
 • המעסיק אינו רשאי למנוע מעובד/ת לצאת לחל"ת לאחר חופשת לידה, והעובד/ת רשאי/ת לצאת לחופשה ללא צורך בהסכמת המעסיק. אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף המשרה של העובד/ת, רשאי/ת העובד/ת להגיש נגדו תביעת פיצויים.
 • עובדת זרה המעוניינת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, חייבת להסדיר מראש את הארכת רישיון הביקור שלה בישראל. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה לעובדת זרה.

פיטורי עובד/ת שיצא/ה לחל"ת

 • למעסיק אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעסיק רוצה לפטר עובד/ת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לשר העבודה והרווחה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 • במקרה שעובדים פוטרו שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדים רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שהיו זכאים להן, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדים מעולם לא פוטרו.

תשלום דמי ביטוח לאומי

 • עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.
 • עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.

זכאות לדמי אבטלה

 • אם עובדת יצאה מרצונה לחל"ת לאחר חופשת הלידה והגישה תביעה לדמי אבטלה, פקיד התביעות יבדוק אם המעסיק מוכן לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר החופשה.
  • אם המעסיק יצהיר כי הוא אינו יכול לקבל את העובדת חזרה לעבודה, תביעתה לדמי אבטלה תאושר.
  • אם המעסיק יצהיר כי הוא יכול לקבל את העובדת חזרה לעבודה אך היא אינה מוכנה לחזור, תביעתה לדמי אבטלה תידחה.
 • אם יציאתה של העובדת לחל"ת נעשתה באחת מהנסיבות הבאות, תביעתה תאושר והיא תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום:
  • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא נדרשה לעבוד במשרה מפוצלת, גם אם יום אחד בשבוע (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר מ-40 ק"מ, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.
  • המעסיק אינו יכול להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם, או שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה לפני הלידה.
  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחתה (בן זוג/הורים/ילדים/נכדים/אחים).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הפסקת תשלומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות

חשוב לדעת

 • תקופת ההיעדרות של העובד/ת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום חופשת הלידה שהעובד/ת זכאי/ת לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, העובד/ת מפסיק לצבור ותק. העובדים יחזרו לצבור את הוותק מיד עם שובם מהחל"ת.
 • בהתאם לסעיף 7(ג2)(1) לחוק עבודת נשים, במקרים הבאים עובד רשאי לצאת לחל"ת מבלי שהיעדרות זו תפגע בזכויות התלויות בוותק שלו:
  • עובד שבת זוגו בחרה לפצל את חופשת הלידה שלה עקב אשפוזה בבית חולים למשך 15 יום לפחות. למידע נוסף ראו היעדרות בן הזוג מעבודה בשל אשפוז של היולדת.
  • עובד שהתינוק נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית. העובד רשאי לצאת לחל"ת מהיום שבו התינוק נמצא בהחזקתו הבלעדית ולמשך יתרת חופשת הלידה של היולדת שלא נוצלה על ידה, או יתרת החופשה שהיתה שוהה בה אילו היתה זכאית לחופשת לידה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים