מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
שורה 11: שורה 11:
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
| [[נשים עובדות]]
 +
| [[הריון ולידה]]
 +
| [[חופשת לידה]]
 +
| [[הורים בעבודה]]
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
שורה 67: שורה 74:
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
  
{{זכות/ראו גם
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[נשים עובדות]]
 
| [[הריון ולידה]]
 
| [[חופשת לידה]]
 
| [[הורים בעבודה]]
 
}}
 
 
{{זכות/חדשות
 
{{זכות/חדשות
 
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט  המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים  יישארו ריקים -->
 
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט  המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים  יישארו ריקים -->

גרסה מ־21:08, 1 באפריל 2014

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

הקדמה:

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה, ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של חופשת הלידה), ואינה באה במקומם
האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני ההורים המיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, על-פי בחירתם
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • עובדת שילדה, רשאית מתום חופשת הלידה לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה חמש שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.
 • תקופת החל"ת חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות של חופשת הלידה ואינה באה בנוסף להם.
דוגמה
אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל דמי לידה.
 • אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה.
 • עובד אשר בת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד באחד משני התנאים הבאים:
 • בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך ליציאתו לחופשה.
 • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.

פיטורי עובדת שיצאה לחל"ת

 • למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

 • בני זוג יכולים לחלק את ניצול הזכות ביניהם:
 • אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.
 • במקרה שהעובדת ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו מעסיק שממנו יצאה לחל"ת והמעסיק סירב לקבלה בחזרה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים הנספרת מיום היציאה לחל"ת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופירסומים

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי


תבנית:זכות/טפסים תבנית:זכות/סיום טור שמאלי