שורה 25: שורה 25:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]].
 
עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]].
* אורכה של החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
+
* משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 
{{דוגמה| אישה שעבדה 5 שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.}}
 
{{דוגמה| אישה שעבדה 5 שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.}}
* תקופת החל"ת '''חופפת את התקופה של 11 השבועות ללא תשלום''', המהווים חלק מ-26 שבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] ואינה באה בנוסף להם.
+
* למי שעבדה מעל שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (ולכן זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות), תקופת החל"ת חופפת את 11 השבועות שמעבר ל- 15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה (שבהם היא זכאית ל[[דמי לידה]]), ובמקרים שיש בהם זכאות ל[[חופשת לידה#הארכת חופשת הלידה בתשלום|הארכה של חופשת הלידה]] -  מעבר ל- 15 השבועות בתוספת ההארכה.  
{{דוגמה| אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעסיק תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 15 השבועות שבהם תקבל [[דמי לידה]]. ( החל מיום 01.01.2017, תקופת דמי הלידה מקסימלית היא -15 שבועות, במקום 14 שבועות.}}  
+
{{דוגמה| * עובדת שעבדה שנתיים אצל אותו מעסיק יצאה לחופשת לידה של 26 שבועות.
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים] קובע כי לצורך חישוב תקופת החל"ת, חלקי חודש לא יבואו במנין.  
+
* העובדת זכאית לקחת חל"ת למשך רבע מהתקופה שעבדה, כלומר למשך חצי שנה (6 חודשים).
{{ דוגמה | אישה שעבדה שנה ו-24 ימים במקום עבודתה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל 3 חודשים חל"ת ( ולא ל 3 חודשים ו-6 ימים), שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת באים בחשבון רק רבע מ 12 חודשי העבודה, ו - 24 הימים הנוספים אינם באים במנין .}}
+
* מתוך 6 החודשים של החל"ת יופחתו 11 השבועות שהעובדת היתה בהם בחופשת לידה מעבר ל- 15 השבועות הראשונים.}}  
* אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מ-4 שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
+
 
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים] קובע כי לצורך חישוב תקופת החל"ת, חלקי חודש לא יילקחו בחשבון.  
 +
{{ דוגמה | אישה שעבדה שנה ו-24 ימים במקום עבודתה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל- 3 חודשי חל"ת ולא ל- 3 חודשים ו-6 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת באים בחשבון רק רבע מ- 12 חודשי העבודה, ו- 24 הימים הנוספים אינם נלקחים בחשבון.}}
 +
 
 +
* אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת חזר/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את החזרה לעבודה ביותר מ-4 שבועות מיום שהעובד/ת התייצב/ה לעבודה או הביערצון לחזור לעבודה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  

גרסה מ־21:08, 28 במאי 2017

הקדמה:

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה. במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם להורה מיועד (לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים) ולהורה מאמץ
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.

 • משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה 5 שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.
 • למי שעבדה מעל שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (ולכן זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות), תקופת החל"ת חופפת את 11 השבועות שמעבר ל- 15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה (שבהם היא זכאית לדמי לידה), ובמקרים שיש בהם זכאות להארכה של חופשת הלידה - מעבר ל- 15 השבועות בתוספת ההארכה.
דוגמה
 • עובדת שעבדה שנתיים אצל אותו מעסיק יצאה לחופשת לידה של 26 שבועות.
 • העובדת זכאית לקחת חל"ת למשך רבע מהתקופה שעבדה, כלומר למשך חצי שנה (6 חודשים).
 • מתוך 6 החודשים של החל"ת יופחתו 11 השבועות שהעובדת היתה בהם בחופשת לידה מעבר ל- 15 השבועות הראשונים.
דוגמה
אישה שעבדה שנה ו-24 ימים במקום עבודתה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה היא תהיה זכאית ל- 3 חודשי חל"ת ולא ל- 3 חודשים ו-6 ימים, שכן לצורך חישוב תקופת החל"ת באים בחשבון רק רבע מ- 12 חודשי העבודה, ו- 24 הימים הנוספים אינם נלקחים בחשבון.
 • אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת חזר/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את החזרה לעבודה ביותר מ-4 שבועות מיום שהעובד/ת התייצב/ה לעבודה או הביע/ה רצון לחזור לעבודה.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה.
 • עובד שבת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד באחד משני התנאים הבאים:
  • בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך ליציאתו לחופשה (כולל תקופות שבהן האישה הפסיקה לעבוד ונמשכו בהן יחסי העבודה).
  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • בני זוג זכאים יכולים לחלוק את הזכאות ביניהם:
  • אם העובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה היא זכאית להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
  • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה הוא זכאי לשהות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לצאת לחל"ת ביתרת התקופה שלא נוצלה. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מיועד.
 • הורים מאמצים - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לצאת לחל"ת ביתרת התקופה שלא נוצלה. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מאמץ.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע למעסיק על הכוונה לצאת לחל"ת.
 • עובד שבת זוגו לא ניצלה את זכותה ומעוניין לצאת לחל"ת ימסור למעסיק הצהרה החתומה על-ידו, ועל-ידי בת זוגו - אם לא מדובר בנכות או במחלה של בת הזוג (לנוסח ההצהרה, ראו בתוספת לתקנות).
 • המעסיק אינו רשאי למנוע מעובד/ת לצאת לחל"ת לאחר חופשת לידה, והעובד/ת רשאי/ת לצאת לחופשה ללא צורך בהסכמת המעסיק. אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף המשרה של העובד/ת, רשאי/ת העובד/ת להגיש נגדו תביעת פיצויים.
 • עובדת זרה המעוניינת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, חייבת להסדיר מראש את הארכת רישיון הביקור שלה בישראל. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה לעובדת זרה.

פיטורי עובד/ת שיצא/ה לחל"ת

 • למעסיק אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעסיק רוצה לפטר עובד/ת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 • במקרה שעובדים פוטרו שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדים רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שהיו זכאים להן, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדים מעולם לא פוטרו.

תשלום דמי ביטוח לאומי

 • עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.
 • עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.

הפסקת תשלומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות

חשוב לדעת

 • תקופת ההיעדרות של העובדת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום חופשת הלידה שהעובדת זכאית לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, היא מפסיקה לצבור ותק. העובדת תחזור לצבור את הוותק מיד עם שובה מהחל"ת.
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים