(עדכון בעקבות שאלה במייל מאזרחית)
שורה 7: שורה 7:
 
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בהיתר מאת משרד התמ"ת]]
 
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בהיתר מאת משרד התמ"ת]]
 
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
 
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
 +
| חשוב  = עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו
 
}}
 
}}
 
<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
שורה 35: שורה 36:
 
*בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
 
*בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
 
*חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 
*חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 
+
*עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית, ולכן איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו. 
 
+
*רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחופשה ללא תשלום והוא סרב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים שתחילתה נמנית מיום הפסקת עבודתה (היציאה לחופשה ללא תשלום).   
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 53: שורה 54:
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ
 
* המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ
 +
* [[המוסד לביטוח לאומי]] - [http://www.btl.gov.il/About/faq/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94/pages/%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx האם אישה בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?]
  
 
{{זכות/סיום  טור ימני}}
 
{{זכות/סיום  טור ימני}}

גרסה מ־11:53, 23 במאי 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה
במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לנצל זכות זו
הזכות ניתנת גם לאחד משני הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על-פי בחירתם
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד התמ"ת
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • עובדת שילדה, רשאית מתום חופשת הלידה לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה חמש שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.
 • תקופת החל"ת חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות של חופשת הלידה ואינה באה בנוסף להם.
דוגמה
אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל דמי לידה.
 • זכות זו נתונה גם לעובד, אשר בת זוגו לא לקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתיצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
 • למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לשר התמ"ת. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, או להיעדרות.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה;
 • עובד אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו;
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.
 • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

 • בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית, ולכן איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו.
 • רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחופשה ללא תשלום והוא סרב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים שתחילתה נמנית מיום הפסקת עבודתה (היציאה לחופשה ללא תשלום).

ארגוני סיוע

ראי ארגוני סיוע לנשים בדף ארגוני סיוע לתעסוקה.

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופירסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי