(←‏חשוב לדעת: חלוקת הזכות בין ההורים)
(עריכה מחדש של הערך)
שורה 1: שורה 1:
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע= עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]
+
| מידע = עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]], ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
| מידע2 = במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לנצל זכות זו
+
| מידע2 = אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
|מידע 3 = הזכות ניתנת גם לאחד משני [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] על-פי בחירתם
+
| מידע3 = תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]), ואינה באה במקומם
| מידע 2= אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה  שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
+
| חשוב = האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני [[הורים מיועדים|ההורים המיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]], על-פי בחירתם
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בהיתר מאת משרד התמ"ת]]
+
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מאת משרד הכלכלה]]
 
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
 
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
| חשוב  = עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו
 
 
}}
 
}}
 
<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל  רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל  רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
* עובדת שילדה, רשאית מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 
* עובדת שילדה, רשאית מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
שורה 15: שורה 15:
 
* תקופת החל"ת '''חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום''', המהווים חלק מ-26 שבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] ואינה באה בנוסף להם.
 
* תקופת החל"ת '''חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום''', המהווים חלק מ-26 שבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] ואינה באה בנוסף להם.
 
{{דוגמה| אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל [[דמי לידה]].}}
 
{{דוגמה| אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל [[דמי לידה]].}}
* זכות זו נתונה גם לעובד, אשר בת זוגו לא לקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
+
* אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
*# בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו.
 
*# הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 
* אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתיצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
 
* '''למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת'''
 
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 
* '''אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים | בקשה להיתר לשר התמ"ת]]. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, או להיעדרות.'''
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* עובדת שיצאה לחופשת לידה;
+
* עובדת שיצאה לחופשת לידה.
* עובד אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
+
* עובד אשר בת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד '''באחד משני התנאים''' הבאים:
*# בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו;
+
:* בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך ליציאתו לחופשה.
*# הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
+
:* הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 
* [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם.
 
* [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם.
 +
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
*  על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.
 
*  על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.
* במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת ''' זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק''' בגובה השכר וההטבות להן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.'''
+
 
 +
== פיטורי עובדת שיצאה לחל"ת ==
 +
* '''למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת'''.
 +
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 +
* '''אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים]] לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות'''.
 +
* '''במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה'''.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 37: שורה 37:
 
:* אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 
:* אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 
:* אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 
:* אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
*בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
+
* בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
*חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
+
* חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
*עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית לחזור, ולכן איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו.
+
* עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.
*רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחופשה ללא תשלום והוא סרב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים שתחילתה נמנית מיום הפסקת עבודתה (היציאה לחופשה ללא תשלום).
+
* במקרה שהעובדת ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו מעסיק שממנו יצאה לחל"ת והמעסיק סירב לקבלה בחזרה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים הנספרת מיום היציאה לחל"ת.
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
ראי [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע # ארגוני סיוע לנשים | ארגוני סיוע לנשים]] בדף  [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע | ארגוני סיוע לתעסוקה]].
+
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לנשים בתחום התעסוקה ראו [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע#ארגוני סיוע לנשים]].
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
{{ הטמעת כותרת | נשים עובדות#גורמי ממשל }}
+
{{הטמעת כותרת|נשים עובדות#גורמי ממשל}}
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
*[[חוק עבודת נשים]]
+
* [[חוק עבודת נשים]]
  
 
== הרחבות ופירסומים ==
 
== הרחבות ופירסומים ==
 
* [http://www.businesspedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94#.D7.90.D7.99.D7.A1.D7.95.D7.A8_.D7.A4.D7.99.D7.98.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9F מידע על איסור פיטורין וחופשת לידה באתר ביזנספדיה]
 
* [http://www.businesspedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94#.D7.90.D7.99.D7.A1.D7.95.D7.A8_.D7.A4.D7.99.D7.98.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9F מידע על איסור פיטורין וחופשת לידה באתר ביזנספדיה]
 
* [http://www.yedid.org.il/?id=3859 מדריך מקוצר לזכויות העובדים] באתר עמותת "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
 
* [http://www.yedid.org.il/?id=3859 מדריך מקוצר לזכויות העובדים] באתר עמותת "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
 
+
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ
+
-->
* [[המוסד לביטוח לאומי]] - [http://www.btl.gov.il/About/faq/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94/pages/%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx האם אישה בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?]
 
  
 
{{זכות/סיום  טור ימני}}
 
{{זכות/סיום  טור ימני}}

גרסה מ־13:56, 12 בדצמבר 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה, ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של חופשת הלידה), ואינה באה במקומם
האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני ההורים המיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, על-פי בחירתם
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • עובדת שילדה, רשאית מתום חופשת הלידה לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה חמש שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.
 • תקופת החל"ת חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות של חופשת הלידה ואינה באה בנוסף להם.
דוגמה
אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל דמי לידה.
 • אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה.
 • עובד אשר בת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד באחד משני התנאים הבאים:
 • בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך ליציאתו לחופשה.
 • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.

פיטורי עובדת שיצאה לחל"ת

 • למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

 • בני זוג יכולים לחלק את ניצול הזכות ביניהם:
 • אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.
 • במקרה שהעובדת ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו מעסיק שממנו יצאה לחל"ת והמעסיק סירב לקבלה בחזרה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים הנספרת מיום היציאה לחל"ת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופירסומים

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי