(חשוב לדעת)
(אישה נשואה לא חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]], ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
 
| מידע = עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]], ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
| מידע2 = אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
+
| מידע2 = אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעסיק, אך לא יותר משנה מיום הלידה
 
| מידע3 = תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]), ואינה באה במקומם
 
| מידע3 = תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של [[חופשת לידה|חופשת הלידה]]), ואינה באה במקומם
 
| חשוב = האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני [[הורים מיועדים|ההורים המיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]], על-פי בחירתם
 
| חשוב = האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני [[הורים מיועדים|ההורים המיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]], על-פי בחירתם
 
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מאת משרד הכלכלה]]
 
| איסור = אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מאת משרד הכלכלה]]
| פיצוי = במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
+
| פיצוי = במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 32: שורה 32:
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* עובדת שיצאה לחופשת לידה.
 
* עובדת שיצאה לחופשת לידה.
* עובד אשר בת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד '''באחד משני התנאים''' הבאים:
+
* עובד שבת זוגו לא ניצלה את זכותה לקחת חל"ת ועומד '''באחד משני התנאים''' הבאים:
:* בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך ליציאתו לחופשה.
+
** בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך ליציאתו לחופשה.
:* הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
+
** הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 
* [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. למידע נוסף ראו [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מיועד]].
 
* [[הורים מיועדים|הורים מיועדים]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. למידע נוסף ראו [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מיועד]].
 
* הורים מאמצים  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לצאת לחל"ת ביתרת התקופה שלא נוצלה. למידע נוסף ראו [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מאמץ]].
 
* הורים מאמצים  - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם. אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לצאת לחל"ת ביתרת התקופה שלא נוצלה. למידע נוסף ראו [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה להורה מאמץ]].
שורה 45: שורה 45:
 
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 
* תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|ההודעה המוקדמת]] לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 
* במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים]] לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.  
 
* במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים]] לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.  
* במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.
+
* במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.
  
 +
== תשלום דמי ביטוח לאומי ==
 +
* עובדת שהיא אשה נשואה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, כולל בתקופת החל"ת.
 +
* במקרים שבהם העובדת אינה נשואה:
 +
** עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.
 +
** עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
 +
** חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* תקופת ההיעדרות של העובדת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] שהעובדת זכאית לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, היא מפסיקה לצבור ותק. העובדת תחזור לצבור את הוותק מיד עם שובה מהחל"ת.
 
* תקופת ההיעדרות של העובדת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום [[חופשת לידה|חופשת הלידה]] שהעובדת זכאית לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, היא מפסיקה לצבור ותק. העובדת תחזור לצבור את הוותק מיד עם שובה מהחל"ת.
 
* בני זוג יכולים לחלק את ניצול הזכות ביניהם:
 
* בני זוג יכולים לחלק את ניצול הזכות ביניהם:
:* אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
+
** אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
:* אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
+
** אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
* בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת [[דמי לידה|דמי הלידה]] חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף [[המוסד לביטוח לאומי|הביטוח לאומי]] שבאזור מגוריה.
+
* עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית ל[[דמי אבטלה]] בתקופת החופשה.
* חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.
 
* עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.
 
 
<!-- במקרה שהעובדת ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו מעסיק שממנו יצאה לחל"ת והמעסיק סירב לקבלה בחזרה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים הנספרת מיום היציאה לחל"ת.-->
 
<!-- במקרה שהעובדת ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו מעסיק שממנו יצאה לחל"ת והמעסיק סירב לקבלה בחזרה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים הנספרת מיום היציאה לחל"ת.-->
  

גרסה מ־13:04, 25 באוגוסט 2015

הקדמה:

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה, ובמקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לקחת חל"ת
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבה עבדה אצל אותו מעסיק, אך לא יותר משנה מיום הלידה
תקופת החל"ת חופפת ל-12 השבועות ללא תשלום (המהווים חלק מ-26 השבועות של חופשת הלידה), ואינה באה במקומם
האפשרות לקחת חל"ת ניתנת גם לאחד משני ההורים המיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, על-פי בחירתם
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.

 • אורכה של החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
דוגמה
אישה שעבדה חמש שנים באותו מקום עבודה, יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת שהסתיימה בתום שנה מיום הלידה.
 • תקופת החל"ת חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות של חופשת הלידה ואינה באה בנוסף להם.
דוגמה
אישה שעבדה שנתיים אצל אותו מעביד תוכל לקחת חל"ת למשך חצי שנה (רבע מהתקופה שעבדה), מתום 14 השבועות שבהם תקבל דמי לידה.
 • אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעסיק לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.

פיטורי עובדת שיצאה לחל"ת

 • למעסיק אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לשר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות.
 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

תשלום דמי ביטוח לאומי

 • עובדת שהיא אשה נשואה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, כולל בתקופת החל"ת.
 • במקרים שבהם העובדת אינה נשואה:
  • עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.
  • עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
  • חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.

חשוב לדעת

 • תקופת ההיעדרות של העובדת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק. כלומר, עם סיום חופשת הלידה שהעובדת זכאית לה על פי החוק ותחילת החופשה ללא תשלום, היא מפסיקה לצבור ותק. העובדת תחזור לצבור את הוותק מיד עם שובה מהחל"ת.
 • בני זוג יכולים לחלק את ניצול הזכות ביניהם:
  • אם עובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה היא יכולה להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
  • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימאלית שבה הוא זכאי לשיות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה כדי לטפל בתינוקה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופת החופשה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים