מ (עדכון והוספת קישורי שפה; בוט מוסיף: ar)
שורה 79: שורה 79:
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:פיצויים מהמעסיק]]
 
[[קטגוריה:פיצויים מהמעסיק]]
 +
 +
[[ar:إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة]]

גרסה מ־08:05, 27 בינואר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה.
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה.
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא באישור מאת משרד התמ"ת.
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקןפת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • עובדת רשאית לקחת חופשת ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה,ולא יותר משנה מיום הלידה.
  • תקופת החל"ת כאמור לעיל חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות חופשת הלידה.
  • למעביד אסור לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום לאחר חזרתה מהחל"ת
  • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
  • זכות זו חלה גם על עובד,אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחת מאלה:

1) בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו.

2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי.

אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לשר התמ"ת. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, או להעדרות. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • עובדת או עובד (בתנאים מסוימים) למשך רבע מתקופת עבודתם ולא יותר משנה מיום הלידה.

תהליך מימוש הזכות

  • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

  • בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
  • חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.


ארגוני סיוע

ראי ארגוני סיוע לנשים בדף ארגוני סיוע לתעסוקה.

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופירסומים

מקורות

  • המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי