הקדמה:

עובדי בניין ושיפוצים בעל ותק של שנה אצל המעסיק , אשר נעדר מעבודתו עקב נישואי ילדו זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום היעדרותו
השכר יינתן עבור יום היעדרות אחד
התשלום עבור היעדרות זו הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שהעובדים זכאים להם
העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום עבודה


 עובדי בניין ו עובדי שיפוצים בעלי ותק של שנה אצל המעסיק , אשר נעדרו מעבודתם עקב נישואי ילדם, זכאים לתשלום שכר עבור יום היעדרות אחד .
  • התשלום עבור היעדרות זו הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שהעובדים זכאים להם.
  • בגין היעדרות זו, זכאי העובד לשכר רגיל עבור יום עבודה .

מי זכאי?

  • העובדים העונים על כל התנאים הבאים זכאים לתשלום עבור היעדרותם עקב הודלת ילד:
    • העובדים הנם עובדי בניין לרבות מנהלי עבודה באתר בנייה ועובדי שיפוצים .
    • הם עובדים אצל אותו מעסיק לפחות שנה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי. יש ליידע את המעסיק על תאריך הנישואים של ילדם.

העסקת עובדים פלסטינים

  • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לכל תנאי העבודה בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל לרבות צו ההרחבה בענף הבנייה, כמו כל עובד בניין אחר.
  • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

חקיקה ונהלים