תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות
עובדת במהלך חופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 14 שבועות
במהלך חופשת הלידה ממשיכות להיצבר לזכות העובדת זכויות סוציאליות שמקורן בותק
אסור לפטר עובדת במהלך חופשת לידה ומשך 60 יום לאחר חופשת הלידה
גברים רשאים לחלוק עם נשותיהם את חופשת הלידה
 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מתוכם 7 שבועות (או פחות מזה, כרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.
 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם היא זכאית לתשלום דמי לידה במשך 14 שבועות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • עובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור 12 השבועות הנותרים (כלומר, עבור 14 שבועות זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, ו-12 השבועות הנותרים עד לסיום חופשת הלידה בת 26 שבועות, הינם חופשה ללא תשלום), אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בותק במקום העבודה.
 • עובדת זכאית לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות. מעביד שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (כלומר, עובדת שרוצה לשוב לעבודה לאחר 14 שבועות חופשת לידה שהינם בתשלום, צריכה לתת למעבידה הודעה על כך, כבר בשבוע ה-11 של חופשת הלידה, שכן המעביד לא יכול לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעביד או אותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות בלבד, מתוכם 7 שבועות או פחות מזה, לפני יום הלידה והשאר אחרי יום הלידה.
 • עבור התקופה של 14 שבועות אלה של חופשת הלידה, זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בתנאי שעמדה בתנאים הקבועים בחוק.
 • הארכת חופשת הלידה בתשלום -
 • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים, עבור כל ילד נוסף, החל מהילד השני.
 • אשפוז של הנולד או היולדת- יולדת, שהיא או ולדה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לכל הפחות - זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה. לפרטים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
 • גברים רשאים לחלוק עם נשותיהם את חופשת הלידה, החל מהשבוע השביעי ללידה, בתנאי שהאשה זכאית לחופשת לידה ובחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה.
 • במידה והאישה זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה, זכאי בעלה למקסימום 7 שבועות חופשת לידה.
 • במידה והאישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, זכאי בעלה למקסימום 14 שבועות חופשת לידה, אם עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות מ-12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • נשים שילדו
 • גברים יכולים לצרוך את חופשת הלידה עם בנות זוגן
 • הורה מאמץ, הורה מיועד (הורה המקבל תינוק למשמורת מאם פונדקאית) והורה במשפחת אומנה (החל מ 11.8.2011)

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק
 • גברים החולקים עם נשותיהם את חופשת הלידה- יש להמציא למעסיק אישור בכתב מהאשה שויתרה על חלק מחופשת הלידה
 • במידה והמעסיק מסרב לאפשר לעובד/ת לצאת לחופשת לידה, העובד/ת רשאי/ת לתבוע פיצויים על הפרת חוק עבודת נשים.

תנאים סוציאליים במהלך חופשת הלידה

 • חופשת הלידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום העבודה
 • במהלך חופשת הלידה ממשיכ/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים
 • במידה והמעביד הפריש תשלומים לקופת גמל של העובדת, הוא מחויב להמשיך להפריש את התשלומים גם בעת חופשת הלידה. לפרטים נוספים, ראו הפרשות לקופות גמל בחופשת לידה

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה.
 • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה.
 • מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא במקרים הבאים:
 • העובר מת
 • היולדת הסכימה שילדה יאומץ
 • היולדת היא אם פונדקאית
 • לא ניתן לקצר את חופשת הלידה במקרה ולא מתקיימים התנאים שצויינו לעיל.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת ידיד

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי