(המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה)
שורה 28: שורה 28:
 
[[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה בישראל זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית.
 
[[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה בישראל זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית.
 
* במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה ל[[דמי לידה]], ואסור לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה.
 
* במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה ל[[דמי לידה]], ואסור לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה.
* במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת להישאר עם תינוקה בארץ, ולאחר מכן עליה לעזוב את הארץ יחד עם התינוק או להסדיר את רישיונה.
+
* על העובדת להסדיר את רישיון השהייה בישראל למשך 14 השבועות הראשונים שלאחר הלידה ואת המשך שהייתה בישראל עם התינוק לאחר מכן.  
 
* במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 14 השבועות הנ"ל.
 
* במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 14 השבועות הנ"ל.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  

גרסה מ־16:12, 28 בפברואר 2016

הקדמה:

עובדת זרה שילדה בישראל זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית
במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה לדמי לידה ואסור לפטר אותה
במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה להישאר בארץ יחד עם התינוק שילדה
לאחר 14 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה או להסדיר את רישיונה בהתאם למפורט בערך זה
למידע נוסף ראו נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדת זרה שילדה בישראל זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית.

 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה לדמי לידה, ואסור לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה.
 • על העובדת להסדיר את רישיון השהייה בישראל למשך 14 השבועות הראשונים שלאחר הלידה ואת המשך שהייתה בישראל עם התינוק לאחר מכן.
 • במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 14 השבועות הנ"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו חופשת לידה.

המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה

 • על מנת להסדיר את המשך שהייתה בארץ במהלך חופשת הלידה על העובדת להגיש בקשה לקבלת רישיון ב/2 (רשיון ישיבה בארץ ללא עבודה) למשך 14 השבועות שלאחר הלידה.
 • על העובדת להחליט אם בתום 14 השבועות היא מעוניינת להישאר בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.
 • למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו חדש:שהות ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה

חשוב לדעת

 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לדמי לידה.
 • במהלך חופשת הלידה אסור לפטר את העובדת.
 • כל עוד העובדת ותינוקה בארץ, היא זכאי לקבל עבורו קצבת ילדים.

פסקי דין

 • חדש:ביטול הנוהל המחייב עובדת זרה שילדה לעזוב את ישראל עם התינוק

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע לעובדים זרים

סיוע למעסיקי עובדים זרים


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים