(המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה)
 
(31 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
+
{{תקציר |תוכן=
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה בישראל זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית
+
| מידע  = [[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית ול[[דמי לידה]] , אם היא עומדת בתנאי הזכאות
| פיצוי = במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה ל[[דמי לידה]] ו[[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה|אסור לפטר]] אותה
+
| איסור = [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה|אסור לפטר]] עובדת במהלך חופשת הלידה
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב  = על העובדת להסדיר את שהייתה בישראל לאחר הלידה באמצעות הגשת בקשה לרישיון ביקור ב/2 (ללא אשרת עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה
| חשוב  = במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה להישאר בארץ יחד עם התינוק שילדה
+
| חשוב2 = לאחר 15 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה אלא אם הוארך רישיון עבודתה או רישיון הביקור בהתאם למפורט בערך זה  
| חשוב2 = לאחר 14 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה או להסדיר את רישיונה בהתאם למפורט בערך זה  
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdf נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל] באתר רשות האוכלוסין וההגירה  
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/policies/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013 נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל] באתר רשות האוכלוסין וההגירה  
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[עובדים זרים]]
+
| [[זכויות עובדים זרים]]
 
| [[העסקת עובד זר בסיעוד]]
 
| [[העסקת עובד זר בסיעוד]]
| [[זכותון עובדת זרה בהריון]]
+
| [[זכותון עובדות זרות בהריון ולאחר לידה]]
| [[חדש:שהות ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה]]
+
| [[שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה]]
 
| [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה]]
 
| [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
[[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה בישראל זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית.
+
[[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה זכאית ל[[חופשת לידה]] בדומה לעובדת ישראלית.
* במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה ל[[דמי לידה]], ואסור לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה.
+
* עובדת זרה שילדה זכאית לתשלום [[דמי לידה]] מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם [[דמי לידה# מי זכאי| לתנאי הזכאות]].
* במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת להישאר עם תינוקה בארץ, ולאחר מכן עליה לעזוב את הארץ יחד עם התינוק או להסדיר את רישיונה.
+
**  לעניין הזכאות לדמי לידה,  החוק אינו מחייב שהלידה תתרחש בישראל. על כן,  עובדת העומדת בתנאי הזכאות שבחוק זכאית לדמי לידה, גם אם  הלידה התבצעה בחו"ל.  
* במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 14 השבועות הנ"ל.
+
* אסור  למעסיק  לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה. למידע נוסף ראו :[[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה]].
 +
* על העובדת להסדיר את רישיון השהייה בישראל למשך15 השבועות הראשונים שלאחר הלידה ואת המשך שהייתה בישראל עם התינוק לאחר מכן.  
 +
* במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 15 השבועות הנ"ל.
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה בישראל.
+
* [[עובדים זרים|עובדת זרה]] שילדה זכאית ל[[חופשת לידה]].
 +
* עובדת  זרה העומדת [[דמי לידה# מי זכאי| בתנאי הזכאות]] זכאית ל[[דמי לידה]], גם אם הלידה התרחשה בחו"ל.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי. למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו [[חופשת לידה]].
+
* הזכות לחופשת לידה ניתנת באופן אוטומטי.  
 +
** למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו [[חופשת לידה]].
 +
*  למידע אודות אופן מימוש הזכות לדמי לידה [[ דמי לידה# תהליך מימוש הזכות| לחצו כאן]]
 +
 
 
==המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה==
 
==המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה==
* עד תום 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, על העובדת להסדיר את רישיון העבודה והשהות בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.
+
* על מנת  להסדיר את המשך שהייתה בארץ במהלך חופשת הלידה על העובדת להגיש בקשה לקבלת רישיון ב/2 (רישיון ביקור בארץ ללא עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה. (אם לפני הלידה נאלצה העובדת להפסיק את עבודתה מסיבות רפואיות הקשורות להריון, היא תהיה זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 עד למועד הלידה, למרות שאינה עובדת).
* במקרים מסוימים תחויב העובדת לצאת מהארץ עם תינוקה מיד בתום 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה ולא יתאפשר לה להישאר עמו בארץ.
+
* על העובדת להחליט אם בתום 15 השבועות היא מעוניינת להישאר בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.  
* למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו [[חדש:שהות ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה]]
+
* למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו [[שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה]]
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת ל[[דמי לידה]].
 
* במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת ל[[דמי לידה]].
 
* במהלך חופשת הלידה [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה|אסור לפטר]] את העובדת.
 
* במהלך חופשת הלידה [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה|אסור לפטר]] את העובדת.
* כל עוד העובדת ותינוקה בארץ, היא זכאי לקבל עבורו [[חדש:קצבת ילדים לעובדת זרה|קצבת ילדים]].
+
* כל עוד העובדת ותינוקה בארץ, היא זכאי לקבל עבורו [[קצבת ילדים לעובדת זרה|קצבת ילדים]].
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* [[חדש:ביטול הנוהל המחייב עובדת זרה שילדה לעזוב את ישראל עם התינוק]]
+
* [[ביטול הנוהל המחייב עובדת זרה שילדה לעזוב את ישראל עם התינוק]]
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 55: שורה 62:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm#Seif22 חוק עבודת נשים] - סעיף 6.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm#Seif22 חוק עבודת נשים] - סעיף 6.
* [http://www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdf נוהל רשות האוכלוסים וההגירה מס' 5.3.0023 מיום 20.05.2013] - נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל.
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/policies/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013 נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 5.3.0023 מיום 05.09.2018] - נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל.
<!--
+
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%20%D7%96%D7%A8/Pages/%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%20%D7%96%D7%A8.aspx ענפי הביטוח של עובד זר] המוסד לביטוח לאומי.
  
 
+
<!--
== מקורות ==
+
= תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:עובדים זרים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
[[קטגוריה:עובדים זרים]]
 
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:הריון]]
 
[[קטגוריה:הריון]]
שורה 82: שורה 85:
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
 +
 +
[[en:Maternity Leave for a Foreign Worker]]
 +
[[AR:إجازة ولادة لعاملة أجنبية]]

גרסה אחרונה מ־14:44, 8 באפריל 2020

הקדמה:

עובדת זרה שילדה זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית ולדמי לידה , אם היא עומדת בתנאי הזכאות
אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה
על העובדת להסדיר את שהייתה בישראל לאחר הלידה באמצעות הגשת בקשה לרישיון ביקור ב/2 (ללא אשרת עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה
לאחר 15 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה אלא אם הוארך רישיון עבודתה או רישיון הביקור בהתאם למפורט בערך זה
למידע נוסף ראו נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה


עובדת זרה שילדה זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית.

 • עובדת זרה שילדה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאי הזכאות.
  • לעניין הזכאות לדמי לידה, החוק אינו מחייב שהלידה תתרחש בישראל. על כן, עובדת העומדת בתנאי הזכאות שבחוק זכאית לדמי לידה, גם אם הלידה התבצעה בחו"ל.
 • אסור למעסיק לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה. למידע נוסף ראו :איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה.
 • על העובדת להסדיר את רישיון השהייה בישראל למשך15 השבועות הראשונים שלאחר הלידה ואת המשך שהייתה בישראל עם התינוק לאחר מכן.
 • במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 15 השבועות הנ"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לחופשת לידה ניתנת באופן אוטומטי.
  • למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו חופשת לידה.
 • למידע אודות אופן מימוש הזכות לדמי לידה לחצו כאן

המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה

 • על מנת להסדיר את המשך שהייתה בארץ במהלך חופשת הלידה על העובדת להגיש בקשה לקבלת רישיון ב/2 (רישיון ביקור בארץ ללא עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה. (אם לפני הלידה נאלצה העובדת להפסיק את עבודתה מסיבות רפואיות הקשורות להריון, היא תהיה זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 עד למועד הלידה, למרות שאינה עובדת).
 • על העובדת להחליט אם בתום 15 השבועות היא מעוניינת להישאר בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.
 • למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע לעובדים זרים

סיוע למעסיקי עובדים זרים


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים