הקדמה:

עובדת זרה שילדה בישראל זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית
במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה לדמי לידה ואסור לפטר אותה
במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה להישאר בארץ יחד עם התינוק שילדה
לאחר 14 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה או להסדיר את רישיונה בהתאם למפורט בערך זה
למידע נוסף ראו נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדת זרה שילדה בישראל זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית.

 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת הזרה לדמי לידה, ואסור לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה.
 • במהלך 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת להישאר עם תינוקה בארץ, ולאחר מכן עליה לעזוב את הארץ יחד עם התינוק או להסדיר את רישיונה.
 • במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 14 השבועות הנ"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו חופשת לידה.

המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה

 • עד תום 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, על העובדת להסדיר את רישיון העבודה והשהות בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.
 • במקרים מסוימים תחויב העובדת לצאת מהארץ עם תינוקה מיד בתום 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה ולא יתאפשר לה להישאר עמו בארץ.
 • למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו חדש:שהות ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה

חשוב לדעת

 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לדמי לידה.
 • במהלך חופשת הלידה אסור לפטר את העובדת.
 • כל עוד העובדת ותינוקה בארץ, היא זכאי לקבל עבורו קצבת ילדים.

פסקי דין

 • חדש:ביטול הנוהל המחייב עובדת זרה שילדה לעזוב את ישראל עם התינוק

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע לעובדים זרים

סיוע למעסיקי עובדים זרים


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים