הקדמה:

חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, נחקק במטרה להבטיח את זכויות הילדים באומנה ולהסדיר את תחום האומנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016
נוסח החוק:

חוק אומנה לילדים נכנס לתוקף ביום 6.12.16 והוא מהווה את דבר החקיקה הראשי והעיקרי בתחום האומנה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים