מ (החלפת טקסט – " ." ב־".")
מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
 
שורה 25: שורה 25:
 
** הגדרות מונחים, תפקידים וגורמים בתחום האומנה כגון: [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|גוף מפעיל]], [[מנחה אומנה|מנחה אומנה]], [[מפקח אומנה|מפקח אומנה]]
 
** הגדרות מונחים, תפקידים וגורמים בתחום האומנה כגון: [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|גוף מפעיל]], [[מנחה אומנה|מנחה אומנה]], [[מפקח אומנה|מפקח אומנה]]
 
** זכויות הילד באומנה כגון: [[מסירת מידע לילד השוהה באומנה|הזכות לקבלת מידע]], [[השתתפות ילד בוועדה לתכנון טיפול והערכה| הזכות להשתתף ולהביע עמדה]], [[הגשת תלונה על ידי ילדים ובני נוער באומנה, פנימיות או הוסטלים לנציבות פניות ילדים|הזכות להגיש תלונה]]
 
** זכויות הילד באומנה כגון: [[מסירת מידע לילד השוהה באומנה|הזכות לקבלת מידע]], [[השתתפות ילד בוועדה לתכנון טיפול והערכה| הזכות להשתתף ולהביע עמדה]], [[הגשת תלונה על ידי ילדים ובני נוער באומנה, פנימיות או הוסטלים לנציבות פניות ילדים|הזכות להגיש תלונה]]
** [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|רישיון אומנה]] ( התנאים להגשת הבקשה, הליכי הבקשה)
+
** [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|רישיון אומנה]] (התנאים להגשת הבקשה, הליכי הבקשה)
 
** תהליך שילוב הילד באומנה, מעקב ופיקוח
 
** תהליך שילוב הילד באומנה, מעקב ופיקוח
 
** מעמדו, זכויותיו, [[סמכויות ואחריות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה| אחריותו וסמכויותיו]] של ההורה הביולוגי  
 
** מעמדו, זכויותיו, [[סמכויות ואחריות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה| אחריותו וסמכויותיו]] של ההורה הביולוגי  

גרסה אחרונה מ־08:26, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, נחקק במטרה להבטיח את זכויות הילדים באומנה ולהסדיר את תחום האומנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016
נוסח החוק:

חוק אומנה לילדים נכנס לתוקף ביום 6.12.16 והוא מהווה את דבר החקיקה הראשי והעיקרי בתחום האומנה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים