תבנית:תיבת חוק

עדכונים לחוק

עדכון מס' 43

ידוע בכינויו "חוק הסומטיים".
תקציר העדכון מתוך אתר הכנסת:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 43), התשס”ט–2008 התקבל בקריאה שניה ובקריאה שלישית ביום ז` בחשוון התשס”ט (5 בנובמבר 2008). החוק קובע שילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי יהיו זכאים לטיפול צוות רב מקצועי בתחום התפתחות הילד. הטיפולים יינתנו על ידי פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק. עוד קובע החוק, שסך שעות הטיפול השבועיות שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים יעמוד על שלוש, למעט בשנת 2009, שבה תהיה זכאות לשתי שעות טיפול שבועיות. תחילתו של חוק זה ב-1 בינואר 2009.

פרטים נוספים בנוגע לעדכון זה ויישומו ניתן למצוא כאן.