(עדכונים לחוק)
(עדכונים לחוק)
שורה 22: שורה 22:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2652.pdf#page=3 תיקון מס' 6] (24.07.2017) קובע כי לא יאוחר מה- 15.11.2017, שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו, בהתחשב ב[http://mof.gov.il/Committees/RetirementAgeCommittee/FinalReport.pdf#page=46 המלצות הוועדה הציבורית] שהוקמה לנושא זה.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2652.pdf#page=3 תיקון מס' 6] (24.07.2017) קובע כי לא יאוחר מה- 15.11.2017, שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו, בהתחשב ב[http://mof.gov.il/Committees/RetirementAgeCommittee/FinalReport.pdf#page=46 המלצות הוועדה הציבורית] שהוקמה לנושא זה.
 
** ועדת הכספים של הכנסת תחליט בעניין המלצות השר עד ל- 15.02.2018.
 
** ועדת הכספים של הכנסת תחליט בעניין המלצות השר עד ל- 15.02.2018.
** בהתאם לכך, ייקבע אם גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64, או יישאר 62.
+
** בהתאם לכך, ייקבע אם גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64 (כפי שנקבע ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_242.htm#Seif17 תוספת לחוק]), יועלה באופן שונה, או יישאר 62.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־11:12, 15 בינואר 2018

הקדמה:


חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, מסדיר את נושא גיל הפרישה בישראל וקובע כללים אחידים לעניין גיל פרישה מעבודה (כולל גיל פרישה חובה וגיל פרישה מוקדמת).

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

עד שנת 2004, לא היה בישראל חוק כללי המסדיר את סוגיית גיל הפרישה. במרבית המקרים, גיל הפרישה נקבע בהסכמי עבודה קיבוציים (למעט קבוצות עובדים מסוימות, כגון עובדי המדינה).

 • חוק גיל פרישה מעלה באופן מדורג את גיל הפרישה לנשים (כיום 62) וגברים (כיום 67). לפרטים נוספים, ראו גיל פרישה מעבודה.
 • כמו כן, הועלה בהדרגה גיל הפרישה למגזרים דוגמת גננות, שוטרים וחיילי קבע.
 • בחוק מתוקנים הסדרי פרישה למגזרים שונים, שנקבעו בחוקים כגון חוק שירות המדינה (גמלאות) וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות).
 • בנוסף, החוק תיקן חוקים אחרים שנקבעו בהם הוראות לגבי זכויות וחובות הנובעות מגיל הפרישה (כגון חוק האזרחים הותיקים, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ופקודת מס הכנסה) והתאים אותם להוראות החדשות.

עדכונים לחוק

 • תיקון מס' 3 (26.12.2011) דוחה לשנת 2017 את ההעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה לנשים מ- 62 ל- 64 שנים. לקראת שנת 2017 תוקם ועדה שתבחן את הנושא מחדש. כמו כן תוקן חוק הביטוח הלאומי, כך שהוא משקף את גיל הפרישה לנשים בהתאם לתיקון בחוק גיל הפרישה.
 • תיקון מס' 6 (24.07.2017) קובע כי לא יאוחר מה- 15.11.2017, שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית שהוקמה לנושא זה.
  • ועדת הכספים של הכנסת תחליט בעניין המלצות השר עד ל- 15.02.2018.
  • בהתאם לכך, ייקבע אם גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64 (כפי שנקבע בתוספת לחוק), יועלה באופן שונה, או יישאר 62.

נושאים וזכויות

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

 • גיל פרישה באתר אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל.

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.