שורה 10: שורה 10:
  
 
בנוסף, החוק תיקן חוקים אחרים בהם נקבעו הוראות לגבי זכויות וחובות הנובעות מגיל הפרישה (כגון [[חוק האזרחים הותיקים]], [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]] ו[[פקודת מס הכנסה]]) והתאים אותם להוראות החדשות.
 
בנוסף, החוק תיקן חוקים אחרים בהם נקבעו הוראות לגבי זכויות וחובות הנובעות מגיל הפרישה (כגון [[חוק האזרחים הותיקים]], [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]] ו[[פקודת מס הכנסה]]) והתאים אותם להוראות החדשות.
<!--
 
הטבלאות הבאות מפרטות את התהליך המדורג של העלאת גילאי הפרישה לנשים ולגברים: 
 
{|  style="width: 100%;" cellpadding="5" "
 
|- style="height: 100%;" valign="top"
 
| style="width: 45%; height: 100%;" |
 
===גיל הפרישה לגברים ===
 
  
{|class="wikitable"
+
{{חוק/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
|-
 
! תאריך הלידה !! גיל הזכאות (בשנים)
 
|-
 
|עד מרס 1939                         
 
|  65
 
|-
 
|אפריל עד אוגוסט 1939                 
 
|65 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1939 עד אפריל 1940   
 
|  65 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי עד דצמבר 1940 
 
|                  66
 
|-
 
|ינואר עד אוגוסט 1941 
 
|                66 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 
 
|    66 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי 1942 ואילך
 
|67
 
|}
 
 
| style="width: 45%; height: 100%;" |
 
  
===גיל הפרישה לנשים ===
 
 
{|class="wikitable"
 
|-
 
! תאריך הלידה !! גיל הזכאות (בשנים)
 
|-
 
|עד מרס 1944
 
|                            60
 
|-
 
|אפריל עד אוגוסט 1944   
 
|              60 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 
 
|    60 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי עד דצמבר 1945 
 
|                  61
 
|-
 
|ינואר עד אוגוסט 1946     
 
|            61 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 
 
|    61 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי 1947 עד דצמבר 1949   
 
|        62
 
|-
 
|ינואר עד אוגוסט 1950   
 
|              62 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1950 עד אפריל 1951
 
|      62 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי עד דצמבר 1951   
 
|                63
 
|-
 
|ינואר עד אוגוסט 1952   
 
|              63 ו-4 חודשים
 
|-
 
|ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 
 
|    63 ו-8 חודשים
 
|-
 
|מאי 1953 ואילך       
 
|                    64
 
|}
 
|}
 
-->
 
{{חוק/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
<!--
 
 
==עדכונים לחוק==
 
==עדכונים לחוק==
  רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->
+
*[http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/416_3_1.rtf (תיקון מס` 3) התשע”ב–2011] - בתיקון שאושר ב- 26/12/11, נדחית לשנת 2017 ההעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה לנשים מ- 62 ל- 64 שנים. לקראת שנת 2017 תוקם ועדה שתבחן את הנושא מחדש. עוד נקבע, כי יתוקן בהתאמה גם [[חוק הביטוח הלאומי]], כך שאישה שתגיע לגיל 62 במהלך 5 השנים הקרובות תוכל לתבוע גמלת זיקנה [[מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה|עם תלות במבחן הכנסות]] מהמוסד לביטוח לאומי.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־18:42, 29 בדצמבר 2011

תבנית:חוק/תחילת טור ימני עד שנת 2004, לא היה בישראל חוק כללי המסדיר את סוגיית גיל הפרישה.

למעט קבוצות עובדים נבחרות, כגון עובדי המדינה, גיל פרישה מהעבודה נקבע לרב בהסכמי עבודה קיבוציים ולא בחוק כללי של הכנסת. ההסדר המקובל במרבית ההסכמים הקיבוציים קבע כי גיל הפרישה לנשים היה 60 ואילו גיל הפרישה לגברים היה 65.

מצב זה השתנה באופן מהותי עם חקיקת חוק גיל פרישה, אשר בא לקבוע כללים אחידים לעניין גיל פרישה מעבודה (כולל גיל פרישה חובה וגיל פרישה מוקדמת). החוק העלה באופן מדורג את גיל הפרישה לנשים (כיום 62) וגברים (כיום 67).

בחוק מתוקנים הסדרי פרישה למגזרים שונים, אשר נקבעו בחוקים כגון חוק שירות המדינה (גמלאות) וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות). כמו כן מועלה בשנתיים, בהדרגה, גיל הפרישה למגזרים דוגמת גננות, שוטרים וחיילי קבע.

בנוסף, החוק תיקן חוקים אחרים בהם נקבעו הוראות לגבי זכויות וחובות הנובעות מגיל הפרישה (כגון חוק האזרחים הותיקים, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ופקודת מס הכנסה) והתאים אותם להוראות החדשות.

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

  • (תיקון מס` 3) התשע”ב–2011 - בתיקון שאושר ב- 26/12/11, נדחית לשנת 2017 ההעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה לנשים מ- 62 ל- 64 שנים. לקראת שנת 2017 תוקם ועדה שתבחן את הנושא מחדש. עוד נקבע, כי יתוקן בהתאמה גם חוק הביטוח הלאומי, כך שאישה שתגיע לגיל 62 במהלך 5 השנים הקרובות תוכל לתבוע גמלת זיקנה עם תלות במבחן הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי.

נושאים וזכויות

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004
שר אחראי:
שר האוצר, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי