מ (החלפת טקסט – "|נוסח מקורי= |" ב־"|")
שורה 7: שורה 7:
 
|חוק קודם=
 
|חוק קודם=
 
|עדכון אחרון=
 
|עדכון אחרון=
|נוסח מקורי=
 
 
|נוסח משולב=[http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm '''באתר משרד התמ"ת''']
 
|נוסח משולב=[http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm '''באתר משרד התמ"ת''']
 
|נלווים=
 
|נלווים=

גרסה מ־10:26, 21 בנובמבר 2011

תבנית:תיבת חוק

חוק דמי מחלה מסדיר את זכאותם של עובדים לימי מחלה בהתאם לותק שצברו במקום עבודתם ולתשלום דמי מחלה, בהתאם לותק ולשכר עבודתם. בנוסף, החוק אוסר על פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו, כל עוד עומדים לרשותו ימי המחלה שצבר.

עדכונים לחוק

חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 פורסם ביום 28.3.11, ותוקפו הוא מיום 1.4.11. התיקון העלה את השיעור דמי מחלה בעבור ימי מחלה מיום 1.4.11 (גם אם תקופת המחלה החלה לפני מועד זה). שיעור דמי המחלה הוא עתה 50% משכר העבודה הרגיל בעבור היום השני והיום השלישי (במקום 37.5% עד כה) ו - 100% משכר העבודה הרגיל מהיום הרביעי ואילך (במקום 75% עד כה).

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות