תבנית:תיבת חוק

הסבר קצר על החוק.

עדכונים לחוק

מקטע אופציונלי, הכולל את רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם.

נושאים וזכויות

  • רשימת זכויות שהחוק משפיע עליהן

חוקים ותקנות קשורים

  • חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם

תקדימים משפטיים

  • רשימת תקדימים משפטיים הקשורים לחוק.

מקורות והרחבות

  • בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט, לצורך מתן קרדיט וגם לעיון נוסף.