תבנית:תיבת חוק

חוק דמי מחלה מסדיר את זכאותם של עובדים לימי מחלה בהתאם לותק שצברו במקום עבודת, ולתשלום דמי מחלה, בהתאם לותק ם לשכר עבודתם. בנוסף, החוק אוסר על פיטורי עובד בשל מחלתו, כל עוד עומדים לרשותו ימי המחלה שצבר.

עדכונים לחוק

מקטע אופציונלי, הכולל את רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות