מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
 
(11 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{סוג ערך|חוק}}
 
{{סוג ערך|חוק}}
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
'''חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972''' מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית ו[[דייר מוגן|הדייר המוגן]], כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.<br />
 
'''חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972''' מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית ו[[דייר מוגן|הדייר המוגן]], כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.<br />
 
החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק.
 
החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק.
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
<!--תיבת מידע חדשה-->{{חוק/תיבת מידע
+
{{חוק/תיבת מידע
|שם =  חוק הגנת הדייר, התשל"ב-1972
+
|שם =  חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
|קישור =  http://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_002.htm#med0
+
|קישור =  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_002.htm#med0
 +
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_הגנת_הדייר
 
|שר אחראי =  
 
|שר אחראי =  
 
|חוק קודם =
 
|חוק קודם =
 
}}
 
}}
 
==דייר מוגן==
 
==דייר מוגן==
* לפרטים ראו בערך [[דייר מוגן]].
+
* לפרטים על חובות הדייר, ראו [[דייר מוגן]].
  
 
==בעל בית==
 
==בעל בית==
 
 
===חובותיו של בעל הבית===
 
===חובותיו של בעל הבית===
 
* על בעל הבית לדאוג לאספקת השירותים הבאים:
 
* על בעל הבית לדאוג לאספקת השירותים הבאים:
שורה 24: שורה 24:
 
** ריקון בור ביוב - במקרה בו הבית אינו מחובר למערכת הביוב העירונית.
 
** ריקון בור ביוב - במקרה בו הבית אינו מחובר למערכת הביוב העירונית.
 
* על הדייר לשלם לבעל הבית, בנוסף לדמי השכירות, תשלום חודשי עבור השירותים האלו בהתאם לנקבע בתקנות ובהתאם לחישוב הנעשה לפי מספר החדרים בנכס.
 
* על הדייר לשלם לבעל הבית, בנוסף לדמי השכירות, תשלום חודשי עבור השירותים האלו בהתאם לנקבע בתקנות ובהתאם לחישוב הנעשה לפי מספר החדרים בנכס.
* במידה שבעל הבית לא דואג לאספקת שירותים אלו:
+
* במקרה שבעל הבית לא דואג לאספקת שירותים אלו:
 
** יכול הדייר להזהיר את בעל הבית במכתב רשום תוך מתן זמן סביר לקיום השירותים.  
 
** יכול הדייר להזהיר את בעל הבית במכתב רשום תוך מתן זמן סביר לקיום השירותים.  
 
** אם בעל הבית לא קיים את השירותים לאחר ההתראה, יכול הדייר להודיע זאת לדיירים האחרים ולדאוג לאספקת השירותים בעצמו ולדרוש את החזר ההוצאות מבעל הבית, בניכוי החלק אותו הוא צריך לשלם, וכן לדרוש משאר הדיירים את חלקם היחסי.
 
** אם בעל הבית לא קיים את השירותים לאחר ההתראה, יכול הדייר להודיע זאת לדיירים האחרים ולדאוג לאספקת השירותים בעצמו ולדרוש את החזר ההוצאות מבעל הבית, בניכוי החלק אותו הוא צריך לשלם, וכן לדרוש משאר הדיירים את חלקם היחסי.
שורה 30: שורה 30:
  
 
===הגבלות בעל הבית מול זכויות הדייר===
 
===הגבלות בעל הבית מול זכויות הדייר===
* '''הגבלה בחוק על גובה דמי השכירות''': על-פי סעיף 42 לחוק, דמי השכירות של דירה יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו בתקנות. לתקנות, המתעדכנות בכל שנה, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/hok_haganat_hadayyar.aspx#GovXParagraphTitle2 אתר משרד הבינוי והשיכון].
+
* '''הגבלה בחוק על גובה דמי השכירות''': על-פי סעיף 42 לחוק, דמי השכירות של דירה יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו ב[https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7427.pdf#page=8 תקנות].  
* '''פינוי דייר רק לפי עילות הפינוי הקבועות בחוק''': לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת השכירות חל עליו, אלא רק לפי עילות פינוי מיוחדות הקבועות בחוק - סעיף 131 לחוק.
+
* '''פינוי דייר רק לפי עילות הפינוי הקבועות בחוק''': לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי עילות פינוי מיוחדות הקבועות בחוק - סעיף 131 לחוק.
 
* '''זכות הדייר בנכס יכולה לעבור לקרוביו''': זכויותיו של הדייר בנכס יכולות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק - סעיפים 20,21 לחוק.
 
* '''זכות הדייר בנכס יכולה לעבור לקרוביו''': זכויותיו של הדייר בנכס יכולות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק - סעיפים 20,21 לחוק.
 
* '''החזר דמי מפתח''': [[דייר מוגן]] שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם - סעיף 74 לחוק.
 
* '''החזר דמי מפתח''': [[דייר מוגן]] שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם - סעיף 74 לחוק.
שורה 42: שורה 42:
 
* [[דמי מפתח]]
 
* [[דמי מפתח]]
  
== חקיקה ונהלים קשורים ==
+
== חקיקה ונהלים ==
* [http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=bfvsjLN%2BleExZ3ArqQksAXqt%2BGwqP6bv3rGKF5c3kG4%3D תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות) (מס' 2), התשע"ד-2014] (באתר משרד המשפטים).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7427.pdf#page=8 תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות) (מס' 2), התשע"ד-2014]
* [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7063.pdf תקנות הגנת הדייר - העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות  לבתי עסק] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7063.pdf תקנות הגנת הדייר - העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות  לבתי עסק]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_024.htm תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_024.htm תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_022.htm תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל"א-1971] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_022.htm תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל"א-1971]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_034.htm תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק – אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), תשמ"ג-1983] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/085_034.htm תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק – אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), תשמ"ג-1983]  
  
 +
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* [http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mekarkein/Private/ver_dzec.htm&Highlight=%E4%E2%EF%FA|%E4%E2%EF%E4|%E4%E3%E9%E9%F8|%E3%E9%E9%F8|%E3%ED%E9%ED|%E3%ED%E9|%E3%ED|%F9%EA%E9%F8%E4|%F9%EA%E9%F8%E5%FA|%EA%E9%F8%E4|%F9%EC|%E3%E9%F8%E5%FA|%E3%E9%F8%E4 עמורי  נגד  גאעוני וגעברי]
 
<!--
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
 
-->
 
-->
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".
 
* נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
{{חוק/תיקון מיון}}
שורה 67: שורה 63:
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:שכירות]]
 
[[קטגוריה:שכירות]]
 +
[[AR:قانون حماية الساكن]]

גרסה אחרונה מ־22:15, 29 בנובמבר 2018

הקדמה:

חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972 מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.
החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
נוסח החוק:

דייר מוגן

בעל בית

חובותיו של בעל הבית

 • על בעל הבית לדאוג לאספקת השירותים הבאים:
  • ניקוי חדר מדרגות וניקוי חצר הבית.
  • תאורה בחדר מדרגות.
  • ריקון בור ביוב - במקרה בו הבית אינו מחובר למערכת הביוב העירונית.
 • על הדייר לשלם לבעל הבית, בנוסף לדמי השכירות, תשלום חודשי עבור השירותים האלו בהתאם לנקבע בתקנות ובהתאם לחישוב הנעשה לפי מספר החדרים בנכס.
 • במקרה שבעל הבית לא דואג לאספקת שירותים אלו:
  • יכול הדייר להזהיר את בעל הבית במכתב רשום תוך מתן זמן סביר לקיום השירותים.
  • אם בעל הבית לא קיים את השירותים לאחר ההתראה, יכול הדייר להודיע זאת לדיירים האחרים ולדאוג לאספקת השירותים בעצמו ולדרוש את החזר ההוצאות מבעל הבית, בניכוי החלק אותו הוא צריך לשלם, וכן לדרוש משאר הדיירים את חלקם היחסי.
 • כשמדובר בעסק, התשלום עבור השירותים משתנה בהתאם לגודל העסק ולשימוש שלו על פי התקנות.

הגבלות בעל הבית מול זכויות הדייר

 • הגבלה בחוק על גובה דמי השכירות: על-פי סעיף 42 לחוק, דמי השכירות של דירה יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו בתקנות.
 • פינוי דייר רק לפי עילות הפינוי הקבועות בחוק: לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי עילות פינוי מיוחדות הקבועות בחוק - סעיף 131 לחוק.
 • זכות הדייר בנכס יכולה לעבור לקרוביו: זכויותיו של הדייר בנכס יכולות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק - סעיפים 20,21 לחוק.
 • החזר דמי מפתח: דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם - סעיף 74 לחוק.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".