תבנית:חוק/תחילת טור ימני

חוק ההגנה על חוסים נועד להגן על חוסים - המוגדרים בחוק כמי שמפאת גילו, נכותו, או ליקויו השכלי אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו. תבנית:זכות/סיום הקדמה שתי האוכלוסיות העיקריות של חוסים שאליהן מוכוון החוק הן:

  1. חוסה שעבר או עובר ניצול או התעללות מצד בן משפחה. במקרה זה יחליטו פקידי הסעד, בשיתוף המשטרה, האם להותיר את החוסה בביתו או להעבירו למסגרת מוגנת.
  2. חוסה המסכן את עצמו וזקוק לסידור מוסדי כפוי או להתערבות רפואית כפויה.
בשני המקרים יש צורך לקבל את אישור בית המשפט בתוך שבוע מיישום ההחלטה.

החוק נאכף על ידי פקיד סעד בעל הכשרה מיוחדת, המוסמך להחליט באילו מקרים יש לפנות לבית המשפט ולבקש צו לסידור מוסדי כפוי או לטיפול רפואי כפוי. פקיד הסעד הוא היחיד המוסמך להפעיל את החוק, בעוד שמשפחת החוסה או המשטרה אינן מוסמכות לכך במקרה זה. לשם אכיפת החוק, על פקיד הסעד להשתכנע ששלומו הגופני או הנפשי של החוסה נפגע או עלול להפגע בהעדר טיפול, וכי למניעת הסכנה יש צורך בהוראת בית המשפט משום שהחוסה או האחראים עליו מתנגדים לטיפול הנדרש. ברוב המקרים, לאחר מתן הצו ידאג פקיד הסעד שימונה לחוסה אפוטרופוס, שיהיה האחראי להחליט לגבי הטיפול הדרוש לחוסה בהמשך.

תבנית:חוק/סיום הקדמה

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

תגיות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי