תבנית:חוק/תחילת טור ימני

תבנית:חוק/סיום הקדמה

 • חוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי מועצה של רשות מקומית (עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית), תיבחר אחת לחמש שנים בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.
 • בחוק מפורטים, בין היתר, כללים לגבי:
  • מועד הבחירות, דחייתן והקדמתן.
  • מי זכאי לבחור ומי זכאי להיבחר.
  • אופן ההצבעה.
  • פנקס הבוחרים, עדכונו ומסירת מידע לציבור לגביו.
  • ועדת הבחירות והרכבה.
  • מיקום הקלפיות.
  • ועדות הקלפי.
  • הנגשת ההצבעה לאנשים המוגבלים בניידות.
  • רשימות המועמדים.
  • תעמולת הבחירות.
  • הצבעת חיילים.


נושאים וזכויות

חוקים ותקנות


מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי


פרטי החוק

שם החוק:
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965
שר אחראי:
שר הפנים

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי