תבנית:תיבת חוק חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב - 1992 קובע כי כל תושב ואזרח ישראל שהרשות המאשרת הכירה בו כאסיר ציון, או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר, או כבן משפחה של הרוג מלכות, יכול להימצא זכאי לתגמולים בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי.


עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

  • רשימת זכויות שהחוק משפיע עליהן

חוקים ותקנות קשורים

  • חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם

תקדימים משפטיים

  • רשימת תקדימים משפטיים הקשורים לחוק.

מקורות והרחבות

  • בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט, לצורך מתן קרדיט וגם לעיון נוסף.