תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או בכינויו חוק נפגעי איבה, מורה למסודות המדינה באילו דרכים לסייע לאדם אשר נפגע בפיגוע טרור על רקע לאומני.

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970‏
שר אחראי:
שר הרווחה

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי