תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או בכינויו חוק נפגעי איבה, מורה למסודות המדינה באילו דרכים לסייע לאדם אשר נפגע בפיגוע טרור על רקע לאומני. הזכאים להכרה על פי החוק הם הנפגעים מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עויינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עויין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור - מטרתן היתה פגיעה בישראל

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עיקרי הזכויות שבחוק

  • ריפוי, החלמה ושיקום‏ כאמור בחוק הביטוח הלאומי.
  • תגמולי נכים - נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור , יהיה זכאי לתגמול.
  • תגמול לבני משפחה - גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול.
  • מענק להוצאות קבורה - נפגע שנפטר - ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה.
  • תשלום חודשי בעד אבדן הכנסה לאפוטרופוס של יתום משני הוריו‏ - אפוטרופוס שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן הכנסתו בתקופה שבה היתום עמו ובהחזקתו.
  • סמל ותעודה - נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה, יעניק לו המוסד סמל ותעודה המעידים על נכותו.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

  • רע"א 8061/95 יצחק עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ , נזק גוף הנגרם בשל "פגיעת איבה" אינו בגדר תאונת דרכים.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 30, התשע"א— 2011 - עוסק בהסדרת מעמדם של יתומים כתוצאה מפגיעת איבה.

מקורות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970‏
שר אחראי:
שר הרווחה

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי