מ (החלפת טקסט – "יייפוי כוח" ב־"ייפוי כוח")
(עדכונים לחוק)
 
(24 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{חוק/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 +
{{סוג ערך|חוק}}
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
'''חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996''' נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא '''לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.'''
 
'''חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996''' נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא '''לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.'''
 
החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.
 
החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.
{{חוק/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{חוק/תיבת מידע
 +
|שם = חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
 +
|קישור =https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm
 +
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_זכויות_החולה
 +
|שר אחראי = שר הבריאות
 +
|חוק קודם =
 +
}}
 +
==עיקרי זכויות המטופל על פי החוק==
 +
* '''הזכות לטיפול רפואי''' - כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]).
 +
* [[זיהוי מטפל רפואי|'''הזכות לזיהוי המטפל''']].
 +
* הזכות [[קבלת טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה|'''לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום''']] ללא התניה.
 +
* הזכות '''לקבל טיפול ללא הפליה''', מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים), או מסיבה אחרת בדומה.
 +
* הזכות '''לקבל טיפול רפואי נאות''' (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
 +
* הזכות '''ל[[קבלת פרטי המטפל]]''' - קבלת מידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל במטופל.
 +
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, [[חוות דעת רפואית נוספת |'''דעה נוספת''']] לענין הטיפול בו ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
 +
* הזכות '''להמשך טיפול נאות''' וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
 +
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים [[קבלת מבקרים בעת אשפוז|'''לקבל מבקרים''']] בזמנים שנקבעו לכך.
 +
* [[שמירה על כבוד ופרטיות המטופל בעת קבלת שירות רפואי|'''הזכות לכבוד ולפרטיות''']].
 +
* הזכות '''להיבדק בחדר מיון''' על ידי רופא.
 +
* הזכות [[מסירת מידע למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת|'''לקבל מידע''']] על האבחנה והטיפול ולתת [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|'''הסכמה מדעת''']] לטיפול רפואי.
 +
* הזכות [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|'''למנות בא כוח''']] שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
 +
* הזכות '''ל[[קבלת מידע מהרשומה הרפואית]]''' והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
 +
* הזכות [[שמירה על סודיות רפואית|'''לסודיות רפואית''']].
 +
* הזכות [[זכויות בריאות כלליות#תלונות|'''להתלונן''']] ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
  
==עיקרי זכויות המטופל על פי החוק==
+
== הגדרת מטפל על-פי החוק == <!-- מוטמע בערכים רלוונטיים -->
* הזכות לטיפול רפואי (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]):
+
* על-פי סעיף 2 לחוק "מטפל" מוגדר כאחד מאלה: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח/ות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, וכל בעל מקצוע שהוכר על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות כמטפל בשירותי הבריאות.
** כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו, ברמה מקצועית נאותה וביחסי אנוש נאותים.
 
** אין בכך כדי לשלול את חובת התשלום עבור טיפול (על ידי החולה עצמו או קופת חולים / מבטח אחר).
 
* [[קבלת פרטי המטפל|הזכות לזיהוי המטפל]].
 
* הזכות [[קבלת טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה|לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום]] ללא התניה.
 
* הזכות לקבל טיפול ללא הפליה, מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים - ראה להלן), או מטעם אחר כיוצא באלה.
 
* הזכות לקבל טיפול רפואי נאות (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
 
* [[קבלת פרטי המטפל|הזכות למידע בדבר זהותו ותפקידו]] של כל אדם המטפל במטופל.
 
* [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|הסכמה מדעת של המטופל לטיפול הרפואי]], לאחר שנמסר לו המידע הנדרש לקבלת החלטה.
 
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, [[חוות דעת רפואית נוספת |דעה נוספת לענין הטיפול בו]] ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
 
* הזכות להמשך טיפול נאות וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
 
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים [[קבלת מבקרים בעת אשפוז|לקבל מבקרים]] בזמנים שנקבעו לכך.
 
* [[שמירה על כבוד ופרטיות המטופל בעת קבלת שירות רפואי|הזכות לכבוד ולפרטיות]].
 
* הזכות להיבדק בידי רופא בחדר מיון.
 
* הזכות לריבונות אישית ואוטונומיה: הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול, ולתת הסכמה '''מדעת''' לטיפול רפואי (ראה הרחבה).
 
* הזכות [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|למנות בא-כוח]] שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
 
* הזכות [[קבלת מידע מהרשומה הרפואית|לקבל מידע רפואי]] מהרשומה הרפואית, והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
 
* הזכות [[שמירה על סודיות רפואית|לסודיות רפואית]].
 
* הזכות להתלונן, ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
 
  
 
==עדכונים לחוק==
 
==עדכונים לחוק==
 
<!-- רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->
 
<!-- רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->
*'''תיקון מס' 4'''  התקבל ב-2/3/2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילאים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
+
*'''תיקון מס' 4'''  התקבל ביום 02.03.2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2458.pdf חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014] התקבל בכנסת ביום 07.07.2014 - החוק הוסיף לחוק זכויות החולה הטלת קנס על מי שמפלה מטופל מטעמי גיל.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
<!--
 
* רשימת נושאים וזכויות שהחוק משפיע עליהם
 
-->
 
 
*[[בריאות ומחלות]]
 
*[[בריאות ומחלות]]
 
*[[זכויות בריאות כלליות]]
 
*[[זכויות בריאות כלליות]]
 
   
 
   
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
<!--
 
<!--
 
* חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם
 
* חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם
 
-->
 
-->
 
* [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]
 
* [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]
<!--==תקדימים משפטיים==
+
<!--== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים לחוק.
+
* רשימת פסקי דין הקשורים לחוק.
 
-->
 
-->
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
* [http://www.health.gov.il/Services/Pages/LegislationPage.aspx רשימת החוקים שבתחום ביצועו של שר הבריאות]  באתר [[משרד הבריאות]]
 
* [http://www.health.gov.il/Services/Pages/LegislationPage.aspx רשימת החוקים שבתחום ביצועו של שר הבריאות]  באתר [[משרד הבריאות]]
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
 
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{חוק/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{חוק/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{חוק/תיבת מידע
 
|שם = חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996,
 
|קישור =http://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm
 
|שר אחראי = שר הבריאות
 
|חוק קודם =
 
}}
 
 
 
{{חוק/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
{{חוק/תיקון מיון}}
שורה 79: שורה 67:
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 
[[קטגוריה:לב]]
 
[[קטגוריה:לב]]
 +
 +
[[ar:قانون حقوق المريض]]

גרסה אחרונה מ־14:16, 28 באפריל 2019

הקדמה:

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

עיקרי זכויות המטופל על פי החוק

הגדרת מטפל על-פי החוק

  • על-פי סעיף 2 לחוק "מטפל" מוגדר כאחד מאלה: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח/ות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, וכל בעל מקצוע שהוכר על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות כמטפל בשירותי הבריאות.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 התקבל ביום 02.03.2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
  • חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 התקבל בכנסת ביום 07.07.2014 - החוק הוסיף לחוק זכויות החולה הטלת קנס על מי שמפלה מטופל מטעמי גיל.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.