מ (חדש:חוק זכויות החולה הועבר לחוק זכויות החולה)
(עדכונים לחוק)
 
(42 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{חוק/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 +
{{סוג ערך|חוק}}
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
חוק זכויות החולה נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא '''לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.'''
+
'''חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996''' נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא '''לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.'''
 
+
החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.
כלומר: הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.
+
}}
{{חוק/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
{{חוק/תיבת מידע
==עיקרי הזכויות שבחוק==
+
|שם = חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
החוק מונה שורה של זכויות למטופל:
+
|קישור =https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm
* הזכות לטיפול רפואי - בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל (הסדרים כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]).
+
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_זכויות_החולה
* הזכות לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום ללא התניה.
+
|שר אחראי = שר הבריאות
* הזכות לקבל טיפול ללא הפליה, מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים - ראה להלן), או מטעם אחר כיוצא באלה.
+
|חוק קודם =
* הזכות לקבל טיפול רפואי נאות (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
+
}}
* הזכות למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל במטופל.
+
==עיקרי זכויות המטופל על פי החוק==
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, דעה נוספת לענין הטיפול בו, ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
+
* '''הזכות לטיפול רפואי''' - כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]).
* הזכות להמשך טיפול נאות וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
+
* [[זיהוי מטפל רפואי|'''הזכות לזיהוי המטפל''']].
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים לקבל מבקרים בזמנים שנקבעו לכך.
+
* הזכות [[קבלת טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה|'''לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום''']] ללא התניה.
* הזכות לכבוד ולפרטיות.
+
* הזכות '''לקבל טיפול ללא הפליה''', מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים), או מסיבה אחרת בדומה.
* הזכות להיבדק בידי רופא בחדר מיון.
+
* הזכות '''לקבל טיפול רפואי נאות''' (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
* הזכות לריבונות אישית ואוטונומיה: הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול, ולתת הסכמה '''מדעת''' לטיפול רפואי (ראה הרחבה).
+
* הזכות '''ל[[קבלת פרטי המטפל]]''' - קבלת מידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל במטופל.
* הזכות למנות בא-כוח שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
+
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, [[חוות דעת רפואית נוספת |'''דעה נוספת''']] לענין הטיפול בו ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
* הזכות לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
+
* הזכות '''להמשך טיפול נאות''' וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
* הזכות לסודיות רפואית.
+
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים [[קבלת מבקרים בעת אשפוז|'''לקבל מבקרים''']] בזמנים שנקבעו לכך.
* הזכות להתלונן, ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
+
* [[שמירה על כבוד ופרטיות המטופל בעת קבלת שירות רפואי|'''הזכות לכבוד ולפרטיות''']].
 
+
* הזכות '''להיבדק בחדר מיון''' על ידי רופא.
==הרחבות==
+
* הזכות [[מסירת מידע למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת|'''לקבל מידע''']] על האבחנה והטיפול ולתת [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|'''הסכמה מדעת''']] לטיפול רפואי.
===הזכות לטיפול רפואי===
+
* הזכות [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|'''למנות בא כוח''']] שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
* כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו, ברמה מקצועית נאותה וביחסי אנוש נאותים.
+
* הזכות '''ל[[קבלת מידע מהרשומה הרפואית]]''' והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
* אין בכך כדי לשלול את החובה לשלם עבור טיפול (החולה עצמו או קופת חולים / מבטח אחר.
+
* הזכות [[שמירה על סודיות רפואית|'''לסודיות רפואית''']].
 
+
* הזכות [[זכויות בריאות כלליות#תלונות|'''להתלונן''']] ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
===הזכות לזיהוי המטפל===
 
* מטופל זכאי לדעת מי מטפל בו ומה תפקידו.
 
* מנכ"ל משרד הבריאות קבע [http://www.health.gov.il/download/forms/a1162_mk12_01.pdf הנחיות] ביחס לאופן הזיהוי ובפרט - חובת ענידת תגי זיהוי של עובדי מערכת הבריאות.
 
 
 
===הסכמה מדעת לטיפול רפואי===
 
* המטופל זכאי שלא יטפלו בו לפני שקיבל את המידע הדרוש לו, ונתן הסכמתו מדעת לטיפול.
 
* על המטפל למסור למטופל מידע אודות האבחנה, הפרוגנוזה, הטיפול המוצע, חלופות לטיפול המוצע, סיכויים וסיכונים של הטיפול המוצע ועוד. ככל שהטיפול מורכב או מסוכן יותר - יש זכות לקבל מידע מפורט יותר.
 
* במצבים מיוחדים וחריגים המפורטים בחוק יש היתר לתת טיפול ללא קבלת הסכמה, או אף בניגוד לרצונו של החולה.
 
* לגבי טיפולים מסוגים שונים מחייב החוק שההסכמה מדעת תינתן בכתב, כלומר בטופס הסכמה, שיכיל את תמצית המידע שניתן למטופל.  
 
  
 +
== הגדרת מטפל על-פי החוק == <!-- מוטמע בערכים רלוונטיים -->
 +
* על-פי סעיף 2 לחוק "מטפל" מוגדר כאחד מאלה: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח/ות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, וכל בעל מקצוע שהוכר על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות כמטפל בשירותי הבריאות.
  
 
==עדכונים לחוק==
 
==עדכונים לחוק==
 
<!-- רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->
 
<!-- רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->
'''תיקון מס` 4'''  התקבל ב-2/3/2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילאים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
+
*'''תיקון מס' 4'''  התקבל ביום 02.03.2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2458.pdf חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014] התקבל בכנסת ביום 07.07.2014 - החוק הוסיף לחוק זכויות החולה הטלת קנס על מי שמפלה מטופל מטעמי גיל.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
<!--
 
* רשימת נושאים וזכויות שהחוק משפיע עליהם
 
-->
 
 
*[[בריאות ומחלות]]
 
*[[בריאות ומחלות]]
 
*[[זכויות בריאות כלליות]]
 
*[[זכויות בריאות כלליות]]
 
+
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
<!--
 
<!--
 
* חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם
 
* חוקים אחרים ותקנות שהחוק משפיע עליהם
 
-->
 
-->
 
* [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]
 
* [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]
==תקדימים משפטיים==
+
<!--== פסקי דין ==
<!--
+
* רשימת פסקי דין הקשורים לחוק.
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים לחוק.
 
 
-->
 
-->
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
+
* [http://www.health.gov.il/Services/Pages/LegislationPage.aspx רשימת החוקים שבתחום ביצועו של שר הבריאות]  באתר [[משרד הבריאות]]
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
* [http://www.health.gov.il/pages/default.asp?PageId=3446&parentId=3445&catId=592&maincat=5 רשימת החוקים שבתחום ביצועו של שר הבריאות]  באתר [[משרד הבריאות]]  
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
 
 
{{חוק/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{חוק/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{חוק/תיבת מידע
 
|שם = חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996,
 
|קישור =http://www.nevo.co.il/Law_word/Law01/133_001.doc
 
|שר אחראי = שר הבריאות
 
|החליף את =
 
}}
 
 
 
{{חוק/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== תודות ==
 +
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
[[קטגוריה:חוקים]]
 
[[קטגוריה:חוקים]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:אשפוז פסיכיאטרי]]
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 +
[[קטגוריה:לב]]
 +
 +
[[ar:قانون حقوق المريض]]

גרסה אחרונה מ־14:16, 28 באפריל 2019

הקדמה:

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

עיקרי זכויות המטופל על פי החוק

הגדרת מטפל על-פי החוק

  • על-פי סעיף 2 לחוק "מטפל" מוגדר כאחד מאלה: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח/ות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, וכל בעל מקצוע שהוכר על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות כמטפל בשירותי הבריאות.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 התקבל ביום 02.03.2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.
  • חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 התקבל בכנסת ביום 07.07.2014 - החוק הוסיף לחוק זכויות החולה הטלת קנס על מי שמפלה מטופל מטעמי גיל.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.