מ (החלפת טקסט – "יייפוי כוח" ב־"ייפוי כוח")
שורה 6: שורה 6:
  
 
==עיקרי זכויות המטופל על פי החוק==
 
==עיקרי זכויות המטופל על פי החוק==
* הזכות לטיפול רפואי (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]):
+
* '''הזכות לטיפול רפואי''' - כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים ב[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]]).
** כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו, ברמה מקצועית נאותה וביחסי אנוש נאותים.
+
* [[קבלת פרטי המטפל|'''הזכות לזיהוי המטפל''']].
** אין בכך כדי לשלול את חובת התשלום עבור טיפול (על ידי החולה עצמו או קופת חולים / מבטח אחר).
+
* הזכות [[קבלת טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה|'''לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום''']] ללא התניה.
* [[קבלת פרטי המטפל|הזכות לזיהוי המטפל]].
+
* הזכות '''לקבל טיפול ללא הפליה''', מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים), או מסיבה אחרת בדומה.
* הזכות [[קבלת טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה|לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום]] ללא התניה.
+
* הזכות '''לקבל טיפול רפואי נאות''' (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
* הזכות לקבל טיפול ללא הפליה, מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים - ראה להלן), או מטעם אחר כיוצא באלה.
+
* הזכות '''ל[[קבלת פרטי המטפל]]''' - קבלת מידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל במטופל.
* הזכות לקבל טיפול רפואי נאות (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
+
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, [[חוות דעת רפואית נוספת |'''דעה נוספת''']] לענין הטיפול בו ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
* [[קבלת פרטי המטפל|הזכות למידע בדבר זהותו ותפקידו]] של כל אדם המטפל במטופל.
+
* הזכות '''להמשך טיפול נאות''' וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
* [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|הסכמה מדעת של המטופל לטיפול הרפואי]], לאחר שנמסר לו המידע הנדרש לקבלת החלטה.  
+
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים [[קבלת מבקרים בעת אשפוז|'''לקבל מבקרים''']] בזמנים שנקבעו לכך.
* הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, [[חוות דעת רפואית נוספת |דעה נוספת לענין הטיפול בו]] ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
+
* [[שמירה על כבוד ופרטיות המטופל בעת קבלת שירות רפואי|'''הזכות לכבוד ולפרטיות''']].
* הזכות להמשך טיפול נאות וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
+
* הזכות '''להיבדק בחדר מיון''' על ידי רופא.
* הזכות של חולה המאושפז בבית חולים [[קבלת מבקרים בעת אשפוז|לקבל מבקרים]] בזמנים שנקבעו לכך.
+
* הזכות [[מסירת מידע למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת|'''לקבל מידע''']] על האבחנה והטיפול ולתת [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|'''הסכמה מדעת''']] לטיפול רפואי.
* [[שמירה על כבוד ופרטיות המטופל בעת קבלת שירות רפואי|הזכות לכבוד ולפרטיות]].
+
* הזכות [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|'''למנות בא כוח''']] שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
* הזכות להיבדק בידי רופא בחדר מיון.
+
* הזכות '''ל[[קבלת מידע מהרשומה הרפואית]]''' והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
* הזכות לריבונות אישית ואוטונומיה: הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול, ולתת הסכמה '''מדעת''' לטיפול רפואי (ראה הרחבה).
+
* הזכות [[שמירה על סודיות רפואית|'''לסודיות רפואית''']].
* הזכות [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|למנות בא-כוח]] שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
+
* הזכות [[זכויות בריאות כלליות#תלונות|'''להתלונן''']] ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
* הזכות [[קבלת מידע מהרשומה הרפואית|לקבל מידע רפואי]] מהרשומה הרפואית, והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
 
* הזכות [[שמירה על סודיות רפואית|לסודיות רפואית]].
 
* הזכות להתלונן, ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.
 
  
 
==עדכונים לחוק==
 
==עדכונים לחוק==

גרסה מ־22:36, 4 באוקטובר 2012

תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו. תבנית:חוק/סיום הקדמה

עיקרי זכויות המטופל על פי החוק

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 התקבל ב-2/3/2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילאים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996,
שר אחראי:
שר הבריאות

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי