הקדמה:


חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 נועד להסדיר את ההבטים השונים בתעסוקת בני נוער, כגון: גיל העסקה, עבודות אסורות, בדיקות רפואיות, הדרכה בבחירת מקצוע, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הפסקות, לימודים, עבודת לילה ועוד.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.