מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
מ (החלפת טקסט – "חוקים ותקנות" ב־"חקיקה ונהלים")
שורה 18: שורה 18:
 
==עדכונים לחוק==
 
==עדכונים לחוק==
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
==חוקים ותקנות קשורים==
+
==חקיקה ונהלים קשורים==
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
==מקורות והרחבות== -->
 
==מקורות והרחבות== -->

גרסה מ־02:31, 2 באפריל 2014

הקדמה:

ב-1.1.2006 נכנס לתוקף חוק עדכון כתובת, הקובע כי אם אחת הרשויות שולחת מכתב בדואר לאדם אל כתובת השונה מזו שאותה עדכן במשרד הפנים, לאחר 50 יום או יותר מיום עדכון הכתובת, יחשב הדבר כי הדואר לא הגיע ליעדו אלא אם הוכח אחרת.

לשם כך נקבע כי שינוי כתובת של אדם, בניגוד לכתובת הרשומה במשרד הפנים, יעשה אך ורק על סמך בקשה בכתב של האדם המבקש לשנות את כתובתו ו/או על-ידי מייצגו.

מנגד, לגבי מאגר הכתובות הקיים, נקבע כי במקרה של פער בין הכתובת הרשומה במשרד הפנים לבין הכתובת שעליה הצהיר האדם ברשות זו או אחרת – יש לראות במכתבים שנשלחים לכתובות השונות כמי שמתקיים בהם התנאי שהוכח שהגיעו ליעדם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק עדכון כתובת, תשס"ה 2005

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים

פסקי דין

==מקורות והרחבות== -->