מ (תיקון קישורים שבורים)
שורה 21: שורה 21:
  
 
== פרסומים והרחבות ==
 
== פרסומים והרחבות ==
* [http://www.piba.gov.il/subject/registryandpassports/changeandrepair/pages/shinuymaan.aspx שינוי מען (כתובת)] באתר רשות האוכלוסין וההגירה
+
* [https://www.gov.il/he/service/changing_address שינוי מען (כתובת)] באתר רשות האוכלוסין וההגירה
 
<!--
 
<!--
 
==חקיקה ונהלים קשורים==
 
==חקיקה ונהלים קשורים==

גרסה מ־14:52, 11 במאי 2016

הקדמה:

חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005 קובע כי אם אדם עדכן את כתובתו במשרד הפנים, ולאחר 50 יום או יותר אחת מהרשויות שולחת אליו מכתב בדואר לכתובת השונה מזו שאותה עדכן, יחשב הדבר כי הדואר לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

החוק קובע כי שינוי הכתובת במשרד הפנים יעשה אך ורק על סמך בקשה בכתב של האדם המבקש לשנות את כתובתו ו/או על-ידי מייצגו.
מנגד, נקבע כי במקרה של פער בין הכתובת הרשומה במשרד הפנים לבין הכתובת שעליה הצהיר האדם ברשויות אחרות, יש לראות במכתבים שנשלחים לכתובות השונות כמי שהוכח לגביהם כי הגיעו ליעדם.

נושאים וזכויות

פרסומים והרחבות