מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת)
שורה 9: שורה 9:
 
|קישור = https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_480.htm
 
|קישור = https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_480.htm
 
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_עדכון_כתובת
 
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_עדכון_כתובת
|שר אחראי =
+
|שר אחראי = שר הפנים
 
|חוק קודם =
 
|חוק קודם =
 
}}
 
}}
   
+
  <!--
 
החוק קובע כי [https://www.gov.il/he/service/changing_address שינוי כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין] יעשה אך ורק על סמך בקשה בכתב של האדם המבקש לשנות את כתובתו ו/או על-ידי מייצגו.  
 
החוק קובע כי [https://www.gov.il/he/service/changing_address שינוי כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין] יעשה אך ורק על סמך בקשה בכתב של האדם המבקש לשנות את כתובתו ו/או על-ידי מייצגו.  
 
+
-->
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
 
* [[דיור ושיכון]]
 
* [[דיור ושיכון]]
שורה 20: שורה 20:
 
== פרסומים והרחבות ==
 
== פרסומים והרחבות ==
 
* [https://www.gov.il/he/service/changing_address שינוי מען (כתובת)] באתר השירותים והמידע הממשלתי
 
* [https://www.gov.il/he/service/changing_address שינוי מען (כתובת)] באתר השירותים והמידע הממשלתי
 
<!--
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== פסקי דין ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== תודות ==
 
-->
 
  
  

גרסה אחרונה מ־10:14, 13 ביולי 2022

הקדמה:

חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005 קובע כי אם אדם עדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין, ולאחר 50 יום או יותר אחת מהרשויות המנויות בו שולחת אליו מכתב בדואר לכתובת השונה מזו שאותה עדכן, המכתב יחשב כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

פרסומים והרחבות