תבנית:תיבת חוק

חוק פיצויי פיטורים קובע כי המעסיק חייב לשלם פיצוי לעובד שהחליט לפטרו. החוק מגדיר את סכום הפיצוי המגיע לעובד בהתאם לתקופה בה עבד אצל המעסיק.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

  • זכויות עובד שכיר (חוקי עבודה)
  • עובדי ניקיון ואחזקה (חוקי עבודה)
  • זכויות עובדי שמירה ואבטחה (חוקי עבודה)
  • עובדים באולמות וגני אירועים (חוקי עבודה)

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות