מ (החלפת טקסט – "רשיונות" ב־"רישיונות")
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
'''חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969''' עוסק בצד המנהלי והטכני של הפעלת בתי ספר.  
 
'''חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969''' עוסק בצד המנהלי והטכני של הפעלת בתי ספר.  
* החוק מתווה את הדרך שבה יוקמו ויפעלו בתי הספר.
+
<!-- * החוק מתווה את הדרך שבה יוקמו ויפעלו בתי הספר.
 
* החוק חל על בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך על-תיכוני או חינוך אמנותי.  
 
* החוק חל על בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך על-תיכוני או חינוך אמנותי.  
 
* השר הממונה על ביצוע הוראות החוק הוא שר החינוך.
 
* השר הממונה על ביצוע הוראות החוק הוא שר החינוך.
שורה 10: שורה 10:
 
** העסקת עובדי חינוך בבית הספר.
 
** העסקת עובדי חינוך בבית הספר.
 
** העסקת רופא או אחות בבית הספר.
 
** העסקת רופא או אחות בבית הספר.
** דרכי פיקוח על בית הספר.
+
** דרכי פיקוח על בית הספר. -->
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 20: שורה 20:
 
|חוק קודם =
 
|חוק קודם =
 
}}
 
}}
== חקיקה ונהלים ==
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור העסקת עובד חינוך) התש"ל 1970.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (בדיקות רפואיות של עובדים) התש"ל 1970.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה להעברת רישיון) התש"ל 1970.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרישיון) התש"ל 1970.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות) התש"ל 1970.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) התש"ל 1970.
 
* כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רישיונות) התשל"א 1971.
 
* תקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר) התשל"ב 1972.
 
* צו פיקוח על בתי ספר (החלת החוק) התשל"ז 1977.
 
* כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה) התשל"ה 1974.
 
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
 
* [[חינוך]]
 
* [[חינוך]]
 
* [[תלמידי בית ספר]]
 
* [[תלמידי בית ספר]]
* [[טיפולי שיניים לתלמידי בית ספר שנפגעו בתאונה]]
 
  
== תודות ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_040.htm תקנות פיקוח על בתי-ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש"ל-1970]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_042.htm תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש"ל-1970]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_037.htm תקנות הפיקוח על בתי-ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_039.htm תקנות הפיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות), תש"ל-1970]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_041.htm תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים), תש"ל-1970]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_043.htm כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_044.htm תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת ערר), תשל"ב-1972]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_046.htm צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק), תשל"ז-1977]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law19/152_045.htm כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה), תשל"ה-1974]
 +
 
 +
=== תודות ===
 
* הקישור לחוק המקורי באדיבות אתר "נבו".
 
* הקישור לחוק המקורי באדיבות אתר "נבו".
  

גרסה אחרונה מ־11:07, 13 ביולי 2022