תבנית:חוק/תחילת טור ימני

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי החוק

שם החוק:
החליפו בשם החוק המלא, כולל השנה העברית והלועזית

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי