תבנית:תיבת חוק

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות עובד או מועמד לעבודה מחמת מאפיינים שונים המפורטים בחוק:

 • מין
 • נטייה מינית
 • מעמד אישי
 • הריון
 • טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית
 • הורות
 • גיל
 • גזע
 • דת
 • לאום
 • ארץ מוצא
 • השקפה, נטייה פוליטית
 • חברות במפלגה
 • שירות במילואים

עדכונים לחוק

נושאים

זכויות

חוקים ותקנות

 • חוק יסוד: חופש העיסוק

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות