‏‏תבנית:תיבת חוק

חוק זה נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. הוא קובע שעובדת ועובד אצל אותו מעביד זכאים לשכר שווה בעד עבודה שווה, עבודה שווה בעיקרה ועבודה שוות-ערך. החוק מגדיר מהי עבודה שוות-ערך, וקובע כי בית דין לעבודה רשאי למנות מומחה לחקר עיסוקים שיחווה דעתו אם עבודות מסוימות הן שווה, שוות בעיקרן או שוות-ערך.


נושאים

זכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות